Tag: Faktura

Wystawianie faktur do paragonów zawierających NIP – planowane zmiany w ustawie o VAT od 01.01.2020 roku.

Z przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dokumentem potwierdzającym fakt dokonania takiej sprzedaży jest paragon fiskalny. Dodatkowo, jeśli…

Zobacz więcej