JDG

Rozliczanie kosztów paliwa samochodu osobowego w firmie.

Sposób rozliczania kosztów związanych z eksploatacją samochodu zależy od sposobu jego użytkowania.  Zależnie od przypadku rozliczenie kosztów paliwa może się różnić pod względem podatku dochodowego i VAT. Pojazd może być rozliczany w kosztach firmowych jeśli: W sytuacji gdy w firmie…

Zobacz więcej

Opłaty za jednorazowe produkty z plastiku

Od 1 stycznia 2024 r. przedsiębiorcy będą zobowiązani pobierać opłatę od konsumenta za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, zaczną obowiązywać też opłaty na sfinansowanie kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów. Zakaz wprowadzenia do obrotu Nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w…

Zobacz więcej

Faktura zaliczkowa – kiedy należy ją wystawić?

W przypadku zawierania transakcji sprzedawca może wymagać od nabywcy wpłaty pewnej sumy pieniędzy na poczet przyszłego dostarczenia towarów lub świadczenia usług. Wpłatę taką nazywa się zaliczką lub przedpłatą. W takim wypadku często również pojawia się pytanie, w jaki sposób udokumentować…

Zobacz więcej

Czy zakup wody, kawy i herbaty można zaliczyć do kosztów?

Przedsiębiorcy często zakupują takie produkty jak np. kawa, mleko czy też cukier do użytku dla pracowników. Jednakże mają często problemy z właściwym zakwalifikowaniem wydatków na zakup wody, kawy, herbaty czy innych produktów spożywczych. Jednakże rozwiejemy wszelkie wątpliwości w poniższym artykule! Co zalicza…

Zobacz więcej

Koszty reprezentacji i reklamy a koszt uzyskania przychodu

Koszty reprezentacji Początkowo wydatki w celu uznania za koszty reprezentacji musiały odznaczać się cechami takimi jak: Prezenty dla klientów W sytuacji gdy prezenty dla kontrahentów zawierają logo firmowe, uznawane są za zwykłe koszty reklamy i może zostać od takich wydatków odliczony…

Zobacz więcej

Bilet lotniczy w kosztach firmowych a podróż służbowa przedsiębiorcy

Podróż służbowa w kraju i za granicą wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Często za formę podróży służbowej wybiera się  na lot samolotem, aby zaoszczędzić czas.  Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w…

Zobacz więcej

Nowe uprawnienia dla rodziców dzieci do 8 roku życia

Od 26 kwietnia 2023 roku rodzice posiadający dzieci do lat 8 mogą korzystać z elastycznej organizacji pracy. Pojęcie „elastycznej organizacji pracy” definiuje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego nr 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. Na podstawie zawartej w niej definicji pojęcie…

Zobacz więcej

Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe od 2023 r.

Osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeśli w 2022 r. prowadzą księgę podatkową i osiągną kwotę przychodów równą 9.654.400 zł, muszą od 2023 r. przejść na pełną księgowość. Wiąże się to z obowiązkiem zamknięcia księgi…

Zobacz więcej