Kwota składek dla osób prowadzących działalność, jak każdego roku ulega zmianie na wyższą. Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne na dużym ZUS wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które w danym roku wynosi 5227 zł, zatem sama podstawa, od której są naliczone składki  wynosi  3136,20 zł. Dla przedsiębiorców, którzy korzystają z opłacania preferencyjnego ZUS, podstawa składek na ubezpieczenie społeczne nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, zatem podstawa do naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne nie może być niższa niż 780 zł.  Wysokość składki zdrowotnej, jest taka sama w obu wariantach, mianowicie podstawa składki zdrowotnej stanowi 75 % przeciętnego wynagrodzenia z czwartego kwartału 2019 roku. Oznacza to, że w 2020 roku przedsiębiorcy będą musieli miesięcznie płacić na składkę zdrowotną 362,34 zł.


Przedsiębiorco, wysokość Twoich składek na ubezpieczenie społeczne na dużym ZUS za 2020 rok wynosi:


• Składka emerytalna – 612,19 zł (wzrost o 54,11 zł w porównaniu z rokiem 2019 r.);
• Składka rentowa – 250,90 zł (wzrost o 22,18 zł w porównaniu z rokiem 2019 r.);
• Składka chorobowa – 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł w porównaniu z rokiem 2019 r.);
• Składka wypadkowa – 52,37 zł (wzrost o 4,62 zł w porównaniu z rokiem 2019 r.);
• Składka na Fundusz Pracy – 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł w porównaniu z rokiem 2019 r.).


W sumie razem ze składką zdrowotną oraz dobrowolna chorobową, Twoje składki wyniosą 1431,48 zł miesięcznie. To aż o 114,51 zł (8,7 proc.) więcej niż w 2019 roku. Powyższe składki ubezpieczeniowe będą płacili ci przedsiębiorcy, którzy nie mogą skorzystać z:
⦁ półrocznej ulgi na start w ZUS,
⦁ opłacania preferencyjnych składek ZUS dla nowych firm,
⦁ ryczałtowego ZUS, uzależnionego od przychodu – czyli MAŁY ZUS.


Jeśli w dalszym ciągu opłacasz składki ZUS w kwocie preferencyjnej, to wysokość Twoich składek na ubezpieczenie społeczne za rok 2020 wynosi:


• Składka emerytalna – 152,26 zł (wzrost o 20,50 zł w porównaniu z rokiem 2019 r.);
• Składka rentowa – 62,40 zł (wzrost o 8,40 zł w porównaniu z rokiem 2019 r.);
• Składka chorobowa – 19,11 zł (wzrost o 2,57 zł w porównaniu z rokiem 2019 r.);
• Składka wypadkowa – 13,03 zł (wzrost o 1,76 zł w porównaniu z rokiem 2019 r.);


W sumie razem ze składką zdrowotną oraz dobrowolna chorobową, Twoje składki wyniosą 609,14 zł miesięcznie. To aż o 53,25 zł (9,6 proc.) więcej niż w 2019 roku. 


W przypadku przystąpienia do MAŁEGO ZUS, Twoja podstawa i wysokość składek na ubezpieczenie społeczne jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.


Do odprowadzania składek ZUS w powyżej podanych kwotach są zobowiązani:


⦁ osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
⦁ twórcy i artyści,
⦁ osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
⦁ wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
⦁ osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.


Termin opłacenia składek oraz złożenia deklaracji rozliczeniowych do ZUS jest następujący:


⦁ do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
⦁ do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
⦁ do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Źródło: zus.pl, pit.pl, gofin.pl