Amortyzacji dokonuje się co do zasady od wartości początkowej środków trwałych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki wprowadzono do ewidencji.

Inaczej jednak przebiega amortyzacja, gdy jej przedmiotem jest środek trwały używany sezonowo. Z taką sytuacją mają styczność przede wszystkim firmy, które podczas wakacji lub ferii zimowych wynajmują sezonowy sprzęt,  np. wypożyczalnie motorówek lub innego sprzętu wodnego (w okresie zimowym wypożyczalnie nart), przyczep kampingowych, smażalnie ryb czy punkty sprzedaży pamiątek, aktywujące swoją działalność tylko na kilka miesięcy.

Jeżeli więc przedsiębiorca używa środków trwałych na przykład tylko w okresie wakacyjnym i inwestuje w droższe rzeczy, o wartości przekraczającej 10 tys. zł, to rozliczenia w kosztach musi dokonać stopniowo poprzez odpisy amortyzacyjne. Odpisów amortyzacyjnych należy jednak dokonać tylko
w okresie ich wykorzystywania. Co ważne, ten sposób amortyzacji nie jest uzależniony od zawieszenia działalności w pozostałych miesiącach. Decydujące znaczenie ma okres wykorzystania danego środka trwałego. W tym przypadku wysokość odpisu miesięcznego ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12 miesięcy w roku. Wybór jednego z powyższych sposobów ustalania miesięcznego odpisu amortyzacyjnego należy do podatnika

Przykładowo, jeśli maszyna produkcyjna użytkowana jest co roku tylko w sezonie letnim np. od czerwca do września, to tylko przez te 4 miesiące w roku dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Przez pozostałe 8 miesięcy środek trwały nie podlega amortyzacji.