Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Koniec działalności gospodarczej wiąże się z zakończeniem użytkowania kasy fiskalnej. Należy w tej sytuacji zachować ostrożność, gdyż likwidacja kasy fiskalnej oznacza konieczność dostosowania się do odpowiednich procedur. W tym celu należy przeprowadzić odczyt pamięci kasy, a także wyrejestrować urządzenie w urzędzie skarbowym. Co jest ważne przy zamknięciu działalności i kogo musi powiadomić przedsiębiorca, który korzystał w firmie z kasy rejestrującej?

Obowiązki podatnika związane z likwidacją kasy fiskalnej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Zgodnie z § 31 podatnik przed zakończeniem pracy kasy fiskalnej online:

– wystawia raport fiskalny dobowy;

– niezwłocznie po automatycznym przejściu kasy w tryb tylko do odczytu albo po zapewnieniu, przy pomocy serwisanta, przejścia kasy w tryb tylko do odczytu dokonuje, przy pomocy serwisanta, odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego lub łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego oraz sporządza z tej czynności protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia;

– składa protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym lub łącznym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego;

– sporządza i składa, wraz z powyższymi dokumentami do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.

A w przypadku zakończenia pracy kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii zgodnie z § 34 podatnik:

– wystawia raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);

– niezwłocznie, przy pomocy serwisanta, dokonuje odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządza z tej czynności protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia;

– składa protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego;

– sporządza i składa, wraz z powyższymi dokumentami do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Likwidacja kasy fiskalnej – wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego

Minister Finansów określił ogólny wzór w przypadku wniosku o wyrejestrowanie kasy w zał. nr 5 do rozporządzenia. Forma wniosku pozostawiona została ocenie podatnika – gotowe wzory publikują również określone urzędy skarbowe.

W przypadku skierowania pisma do naczelnika urzędu skarbowego, w którym dokonywano pierwotnej rejestracji kasy, powinno ono zawierać dodatkowo prośbę o wyrejestrowanie urządzenia z ewidencji prowadzonej przez urząd. We wniosku oprócz danych podatnika należy zawrzeć następujące dane kasy:

– dane podatnika użytkującego kasę,

– numery kasy fiskalnej z podziałem na: unikatowy, fabryczny oraz ewidencyjny,

– adres, pod którym kasa była użytkowana,

– datę fiskalizacji kasy,

– rodzaj kasy, 

– powód wyrejestrowania.

Likwidacja kasy fiskalnej – protokół z odczytu zawartości pamięci kasy fiskalnej

Po złożeniu w urzędzie wszystkich niezbędnych wniosków wymagane jest dokonanie odczytu zawartości pamięci kasy fiskalnej. Procedura ta wymaga uczestnictwa następujących stron:

– podatnika,

– pracownika urzędu skarbowego,

– serwisanta.

W trakcie odczytu pamięci kasy fiskalnej należy pamiętać o sporządzeniu protokołu dokumentującego wykonanie tej czynności. Podatnik może znaleźć odpowiedni wzór w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Dokument należy sporządzić w trzech egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron – które powinny być również obowiązkowo podpisane przez każdą z osób uczestniczących w tym zdarzeniu.

Źródło: www.poradnikprzedsiębiorcy.pl

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: