Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Mały ZUS został wprowadzony przez rząd w roku 2019 z którego skorzystali przedsiębiorcy, których średnio-miesięczny przychód w roku 2018 nie przekroczył 2,5-krotności miesięcznego wynagrodzenia, czyli 63 tyś zł. rocznie. Przedsiębiorcą, którym została zastosowana ulga, składki na ubezpieczenie społeczne zostały naliczone proporcjonalnie od ich przychody za rok 2018.


Z nowym rokiem 2020 będziesz mieć możliwość skorzystania z Małego ZUS, jeśli jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą, zarejestrowaną w CEIDG oraz Twój przychód za rok 2019 nie przekroczył 67 500 tys. zł rocznie. Pamiętaj jednak, że aby skorzystać z ulgi nie mogą Cię dotyczyć następujące ograniczenia, zgodnie z art. 18c ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

 • prowadzenie w poprzednim roku działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 60 dni kalendarzowych,
 • spełniasz warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia,
 • wykonujesz usługi dla byłego bądź obecnego pracodawcy, to co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym,
 • korzystasz z opodatkowania w formie karty podatkowej i jednocześnie z zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług,
 • podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej).

Zadeklarowanie chęci skorzystania z Małego ZUS, tak jak w ubiegłym roku wiąże się z przerejestrowaniem swojego obecnego kodu z tytułu ubezpieczenia do 8 stycznia na kod 0590/0592 oraz złożeniem razem z kompletem rozliczeniowym za styczeń 2020 r.  formularzu ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z ustaloną na 2020 r. najniższą podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Osoby, które korzystały z tej ulgi w 2019 r., chcą nadal z niej korzystać i spełniają warunki, nie muszą ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń. Składają jedynie formularz ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II.

 
Dla najmniejszych przedsiębiorców od 1 lutego 2020 rząd wprowadzi możliwość skorzystania z Małego ZUS PLUS, który ma spowodować opłacanie jeszcze niższych składek przez przedsiębiorców. Przykładowo jeśli Twój dochód w 2019 roku miesięcznie wyniósł:

 • – ok. 2800 zł, składki na ubezpieczenie społeczne na Małym ZUS PLUS wyniosą ok. 442 zł, co pozwoli Ci zaoszczędzić ok. 549 zł
 • – ok. 4000 zł, składki na ubezpieczenie społeczne na Małym ZUS PLUS wyniosą ok. 632 zł, co pozwoli Ci zaoszczędzić ok. 359 zł
 • – ok. 5000 zł, składki na ubezpieczenie społeczne na Małym ZUS PLUS wyniosą ok. 791 zł, co pozwoli Ci zaoszczędzić ok. 201 zł

Z nowo przyjętego projektu będą mogli skorzystać przedsiębiorcy spełniający następujące warunki:


1. Przedsiębiorcy, których przychód w 2019 roku nie przekroczy kwoty 120 tys. zł, a dochód miesięcznie będzie niższy niż 6 tys. zł.


2. Prowadzący działalności w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.


3. Z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.


4. Przekazania przez przedsiębiorcę informacji do ZUS o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, podstawie wymiaru składek oraz dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania.


5. Obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności.


6. Z rozwiązania nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców.


7. Chęć korzystania z Małego ZUS-u plus będzie można zgłosić do końca pierwszego miesiąca obowiązywania tej regulacji (czyli w roku 2020 do końca lutego). Jednak w przypadku, gdy uprawnienie do korzystania z Małego ZUS-u plus uzyska się później, w trakcie roku, wówczas będzie przysługiwał termin 7 dni.

8. Nie zmieni się kolejność korzystania z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne: najpierw „ulga na start”, potem 24 miesiące preferencyjnych składek, a następnie Mały ZUS plus.


Przedsiębiorco w przypadku kiedy jednocześnie prowadzisz działalność i pracujesz na etacie, jeśli w ciągu roku przewidujesz zakończenie umowy o pracę i będziesz chciał skorzystać z tej ulgi. Pamiętaj, że jeżeli nie przerejestrujesz kodu z tytułu ubezpieczenia na Mały ZUS PLUS w miesiącu odwieszenia/rozpoczęcia działalności lub do końca stycznia, wtedy na skorzystanie z ulgi będziesz musiał poczekać do kolejnego roku.


Mały ZUS 2020 przewiduje jednak ważną zmianę w wyliczeniach – jeśli składki społeczne były w ciągu roku zaliczane do kosztów, wówczas dochód powinien zostać powiększony o ich wartość. Podstawa wymiaru składek nie może być niższa od 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowych ani wyższa od 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy.

To oznacza, że z ulgi skorzystają przedsiębiorcy, których miesięczny dochód kształtuje się na poziomie około 6 tys. zł. Jeśli podstawa odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne będzie niższa niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku, przedsiębiorąca może skorzystać z zwolnienia opłacania funduszu pracy.


Korzystanie z Małego ZUS w roku 2020, nie będzie wyłącznie polegać na zgłoszeniu się  do ZUS z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia, przedsiębiorca powinien przekazać do zakładu również informację o:

 • – formie opodatkowania w poprzednim roku kalendarzowym,
 • – rocznym przychodzie i dochodzie z działalności gospodarczej, w tym przychodach i dochodach osiągniętych w czasie obowiązywania wskazanej formy opodatkowania,
 • – podstawie wymiaru składek emerytalno-rentowych w danym roku kalendarzowym.

Na podstawie powyższych danych Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi analizę czy przedsiębiorcy przysługuje prawo do korzystania z ulgi oraz, czy wartość wyliczonej podstawy wymiaru składek i jest poprawnie ustalona. 

Źródło: poradnikprzedsiębiorcy.plpit.plinfor.pl , zus.pl

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: