W efekcie nowelizacji przepisów kodeksu postępowania karnego (KPK) i kodeksu karnego skarbowego (KKS) od dnia 5 października 2021 r. niemożliwe jest skuteczne złożenie tzw. „czynnego żalu” w formie elektronicznej. Skutki takie wynikają z literalnej wykładni znowelizowanych przepisów KPK i KKS. W chwili obecnej zalecamy dla bezpieczeństwa procesowego dochowywać formuły papierowego pisma (składanego w biurze podawczym urzędu lub nadanego rejestrowaną przesyłką pocztową). 

W powszechnej ocenie, wadliwie znowelizowane prawo, bez synchronizacji terminów wejścia w życie przepisów KPK i KKS spowodowało, że od 5 października 2021r. (aż przez osiem lat – do 30 września 2029 r.) nie będzie można składać do organów podatkowych „czynnego żalu” w formie elektronicznej. Wyrażamy nadzieję, że powyższe zmiany stanowią jedynie niezamierzoną pomyłkę w toku procesu legislacyjnego, a sam ustawodawca zadba o nieprzerwaną możliwość składania tzw. „czynnego żalu” za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W swoich wyjaśnieniach Ministerstwo Finansów potwierdzało, że w jego ocenie nic się nie zmieni po 5 października 2021 r. w zakresie formy składania „czynnego żalu”. Stosownie do wyjaśnień MF, nadal będzie możliwe i skuteczne składanie „czynnego żalu” zarówno na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej (e-PUAP, e-Urząd Skarbowy) albo ustnie do protokołu.

 Pomimo wyjaśnień MF, zalecamy jednak dla bezpieczeństwa zachowanie tradycyjnej formy „papierowej” przy składaniu „czynnego żalu”. Mamy nadzieję, że powyższe wątpliwości zostaną finalnie rozwiane przez stosowną nowelizację przepisów.