Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Każdy z przedsiębiorców wprowadza do firmy środki trwałe. W zależności od specyfiki prowadzonej działalności środkami trwałymi są pojazdy, maszyny, sprzęt komputerowy i wiele innych. W środkach trwałych działalności gospodarczej można również znaleźć zwierzęta. Czy zatem inwentarz żywy można ująć w ewidencji środków trwałych? Czy zwierzęta wykorzystywane w firmie mogą podlegać amortyzacji? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniżej.

Czy inwentarz żywy powinien znaleźć się w kosztach uzyskania przychodu?

Wydatek poniesiony na zakup zwierzęcia o wartości do kwoty 10 tys. zł (netto w przypadku czynnego podatnika VAT, brutto w przypadku podatnika zwolnionego) o planowanym okresie wykorzystywania powyżej roku, może zostać uznany jako koszt uzyskania przychodu.

W pierwszej kolejności należy upewnić się, czy wydatek na pewno spełnia definicję kosztu uzyskania przychodu (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), czyli, czy:

– wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodu, zabezpieczenia lub zachowania jego źródła;

– nie został wymieniony w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatek, który nie może być kosztem uzyskania przychodu;

– jest odpowiednio udokumentowany.

Przedsiębiorca ma za zadanie dowieść, że poniesiony wydatek na zakup zwierzęcia jest ściśle związany z przedmiotem prowadzonej działalności i przyczynia się do osiągnięcia przychodu. Zakup zwierząt w celach reprezentacyjnych, czyli m.in. do stworzenia pozytywnego wizerunku firmy, pokazania okazałości, wytworności nie może być zaliczony do kosztów firmy. Natomiast zakup zwierzęcia, które spełnia definicję kosztu uzyskania przychodu księguje się w kolumnie 13 KPiR jako Pozostałe wydatki.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby wprowadzić inwentarz żywy do ewidencji?

Do ewidencji środków trwałych można wprowadzić majątek, który spełnia warunki wymienione w art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym zapisem, środki trwałe to:

– budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

– maszyny, urządzenia i środki transportu,

– inne przedmioty, które spełniają odpowiednie warunki.

Warunki, które muszą zostać spełnione, aby przedmiot został uznany za środek trwały:

– są kompletne i zdatne do użytku na dzień przyjęcia do ewidencji środków trwałych;

– zostały nabyte lub wytworzone przez podatnika;

– stanowią własność lub współwłasność podatnika bądź zostały oddane do wykorzystania na podstawie umowy dzierżawy, leasingu lub najmu;

– są wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

– przewidywany okres ich wykorzystywania w działalności wynosi co najmniej rok.

Inwentarz żywy nie podlega amortyzacji w czasie. Mimo wartości przekraczającej kwotę 10 tys. zł zakup takiego składnika majątku księguje się jednorazowo w dacie poniesienia wydatku.

Inwentarz żywy, a wydatki poniesione na jego utrzymanie w kosztach

Zazwyczaj posiadanie zwierząt w działalności wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Do kosztów takich zalicza się m.in. wyżywienie, czy też inne koszty związane z ich utrzymaniem. W takiej sytuacji faktury dokumentujące poniesione koszty na utrzymanie zwierząt wykorzystywanych w działalności gospodarczej można ująć w kosztach podatkowych, pod warunkiem ich zasadności oraz właściwego udokumentowania.

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-inwentarz-zywy-w-firmie-jak-zaksiegowac

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: