Przedsiębiorca, który stacjonarnie prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych musi ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej. Jak wygląda sprawa związana z kasą fiskalną w momencie sprzedaż przez Internet na rzecz osób fizycznych?

                W 2023 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów  w sprawie zwolnień z zastosowaniem kas rejestrujących wysokość limitu obrotów z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie uległa zmianie i wynosi 20 000,00 zł. Jeśli limit sprzedaży zostanie przekroczony to powstaje obowiązek posiadania kasy fiskalnej.

                Jest możliwość korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej również w przypadku sprzedaży przez Internet. Należy jednak spełnić parę warunków. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów do końca 2023 r. będzie podlegać: “dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).”

                Zwolnienie z kasy fiskalnej w momencie sprzedaży przez Internet nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy zajmują się sprzedażą m.in. :

  • Perfum;
  • Części do pojazdów silnikowych ( za wyjątkiem motocykli);
  • Sprzętu fotograficznego ( z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego).

W wyżej wymienionych sytuacjach posiadanie kasy fiskalnej jest obowiązkowe, ponieważ wystawienie paragonu fiskalnego jest obowiązkowe. Aby móc korzystać ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej, w prowadzonej działalności, która zajmuje się sprzedażą przez Internet należy przestrzegać przepisów wynikających z rozporządzenia. W momencie zapłaty za dokonaną transakcję z konta innej osoby, która nie jest faktycznym odbiorcą przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej przy sprzedaży przez Internet. Kolejną sytuacją w której nie przysługuje prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej jest sytuacja, w momencie gdy sprzedaż wysyłkowa jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego z możliwością odbioru towaru stacjonarnie w siedzibie sklepu, ponieważ  w tym przypadku dostawa towaru nie odbywa się za pośrednictwem kuriera.  Kolejnym sytuacją, która uprawnia do zwolnienia z posiadania kasy jest warunek iż podatnik za dokonaną transakcję nie może przyjąć zapłaty w postaci gotówki.

Paragon fiskalny kupującemu powinien zostać wydany w momencie otrzymania zapłaty za towar. Dzieje się tak w momencie transakcji, która jest rozliczana za pomocą przedpłaty lub gotówkowo (paragon jest wysyłany razem z towarem). Sytuacja komplikuje się w momencie, gdy przesyłka jest płatna przy odbiorze. Przepisy prawa nie określają tej kwestii. Zgodnie z zasadą ewidencji transakcji na kasie fiskalnej powinna nastąpić z chwilą powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z przepisami przy sprzedaży wysyłkowej obowiązek podatkowy powstaje w momencie:

  • dokonania dostawy o ile nastąpiła wcześniej niż zapłata;
  • otrzymania zaliczki z tytułu płatności.

Oznacza to, że każdorazowo należałoby określić, kiedy miała miejsce dostawa towarów, czyli w

 którym momencie powstał obowiązek podatkowy. Przyjmuje się jednak, że paragony należy wystawić w momencie wysyłki towaru oraz dołączenie ich do przesyłki.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/