Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Ulga podatkowa to Twoje prawo przewidziane w przepisach prawnych do zastosowania w określonych sytuacjach preferowanych przez Państwo, których efektem końcowym jest zmniejszenie wysokości podatku PIT. W ramach ulg podatkowych możesz dokonać dwóch rodzajów odliczeń – odliczenie od dochodu (bardziej korzystne, ponieważ możesz dzięki niemu przejść do przedziału podatkowego o niższej stawce podatkowej) oraz odliczenie od podatku, które to zmniejsza wysokość samej kwoty podatku.

Ulgi i odliczenia od podatku za 2019rok

Ulga prorodzinna – Na pierwsze i drugie dziecko w tym roku będzie po 1 112,04 zł, na trzecie – 2000,40 zł, na czwarte i każde kolejne 2 700 zł. Co ważne, w przypadku rodzin z więcej niż jednym dzieckiem nie ma ograniczeń dochodowych dla tej ulgi. Ulgę na dziecko można rozliczyć w deklaracji PIT-36 i PIT-37.

Składki zdrowotne – Podatnik co do zasady w ramach rocznych rozliczeń podatku od osób fizycznych ma prawo do odliczenia 7,75% jej podstawy od podatku. Odliczenia można dokonać w deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-28.

Ulga abolicyjna – polega na odliczeniu od podatku kwoty równej podatkowi „dopłacanemu” w Polsce od dochodów osiąganych za granicą i podlegających w Polsce rozliczeniu.

Ulgi i odliczenia od dochodu za 2019rok

Ulga termomodernizacyjna – podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego mają prawo do ulgi podatkowej w PIT-36PIT-37PIT-36L lub PIT-28. Odliczenia dokonać można w pełnej kwocie wydatku (tyle ile wydajesz – tyle odliczasz od dochodu) lecz nie więcej niż 53.000zł. Odliczenie obejmuje wydatki na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

IKZE (konto emerytalne) – W rozliczeniach podatku za rok 2019 r. odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 5.718 zł. Odliczenia można dokonać w deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L

Ulga na badania i rozwój – Wydatków na badanie i rozwój, które można rozliczać to koszty ponoszone na działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Z ulgi można skorzystać w PIT-36 i PIT-36L.

Składki ZUS– W rocznym rozliczeniu PIT od dochodu odliczyć można wartość składek zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe).

Ulga rehabilitacyjna – W rocznym rozliczeniu podatkowym podatnik może korzystać z odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne. Ulgę można odliczyć w PIT-36, PIT-37, PIT-28.

Krwiodawcy – Ulga przysługuje w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 6% dochodu podatnika.

Ulga na internet – Podatnik w rocznym rozliczeniu podatkowym skorzystać może z odliczenia związanego z użytkowaniem sieci Internet do 760 zł rocznie. Odliczenie dotyczy podatników korzystających z dostępu do sieci prywatnie, a zatem zarówno w przypadku działalności gospodarczej, w której Internet będzie kosztem podatkowym, jak i w przypadku uzyskiwania ekwiwalentu z tytułu telepracy, ulga nie będzie przysługiwała.

Ponadto od dochodu można odliczyćdarowizny:

-darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze

-darowizny na kult-na kościół

-darowizny na organizacje społeczne

-darowizna na cele edukacji zawodowej

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: