W rocznych rozliczeniach PIT za 2019 rok podobnie jak w latach ubiegłych podatnicy mają możliwość dokonania wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Czy w przypadku wystąpienia niedopłaty należy podatek PIT przelać na mikrorachunek żony, czy męża?

Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, którzy pozostawali przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim, a także pomiędzy którymi istniała przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, mają prawo do złożenia wspólnego wniosku o łączne opodatkowanie od sumy swoich i małżonka przychodów.

Aby małżeństwo mogło skorzystać ze wspólnego opodatkowania, musi spełnić następujące warunki:

  • musi podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
  • musi pozostawać przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim,
  • musi występować system współwłasności majątkowej małżeńskiej przez cały rok podatkowy,
  • małżonkowie muszą złożyć wspólny wniosek, wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym.

Na czyj mikrorachunek przelać zaległy podatek PIT?
Wątpliwości budzi kwestia zapłaty podatku PIT w przypadku wystąpienia niedopłaty we wspólnym zeznaniu podatkowym. Pojawia się pytanie, czy należny podatek należy zapłacić na mikrorachunek podatkowy żony, czy może męża?

Zdaniem Ministra Finansów ,,W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków, podatek wpłacony powinien zostać na mikrorachunek osoby, która będzie wskazana w zeznaniu jako pierwsza”.