Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (zarówno samozatrudnieni, jak i zatrudniający pracowników), które miały przestój w następstwie COVID-19. Korzystanie z Ulgi na start lub ulgi w ramach Małego ZUS plus nie wyklucza skorzystania z opisanej formy wsparcia.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby skorzystać ze wsparcia?


1.      Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł otrzymasz jeśli:

·         Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesiłeś działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś  w miesiącu poprzedzającym.

·         Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.

·         Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

·         Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

2.      Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz jeśli:

·         Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.

·         Nie masz  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

·         Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby skorzystać ze wsparcia po raz kolejny?


Należy złożyć oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

Co zyskasz?

·         Otrzymasz środki finansowe, które zrekompensują utratę przychodów.

·         Świadczenie możesz otrzymać maksymalnie trzy razy.

·         Świadczenie możesz otrzymać po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.

·         Wypłatę otrzymasz na rachunek bankowy.

Jak złożyć wniosek?

W celu otrzymania świadczenia postojowego musisz złożyć do ZUS wniosek RSP-D (w załączniku)

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Wniosek możesz przekazać:


·         drogą elektroniczną przez PUE ZUS (skorzystaj z instrukcji) plik docx 566kb – wniosek na PUE ZUS zostanie wkrótce zaktualizowany. Jeżeli chcesz przekazać wniosek elektronicznie skorzystaj z wniosku, który jest aktualnie dostępny. Oświadczenie, że przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku nie będzie uwzględniane.

·         drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl (link do strony zewnętrznej) – wniosek na PUE ZUS zostanie wkrótce zaktualizowany. Jeżeli chcesz przekazać wniosek elektronicznie skorzystaj z wniosku, który jest aktualnie dostępny. Oświadczenie, że przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku nie będzie uwzględniane.

·         za pośrednictwem poczty,

·         osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS)

W celu otrzymania kolejnego świadczenia postojowego, konieczne jest złożenie nowego wniosku. Wniosek będzie dostępny w maju 2020 r. ponieważ o świadczenie można się ubiegać ponownie nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata  świadczenia.

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: