Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019

W przypadku środka trwałego otrzymanego w drodze darowizny, korzystającej ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, odpisy amortyzacyjne mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu (przy zachowaniu zasady kontynuacji amortyzacji) jedynie wówczas, gdy darczyńca dokonywał odpisów amortyzacyjnych.

            Zgodnie ze znowelizowanym ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (a mającym zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2018 r.) art. 23 ust. 1 pkt 45a) ustawy o PDOF do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
a) nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku, jeżeli:

  • nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub
    • dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
    • nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, lub
    • nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku,

b) jeżeli przed dniem 1 stycznia 1995 r. zostały nabyte lecz niezaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,

c) oddanych do nieodpłatnego używania – za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania.
            W art. 23 ust. 9 ustawy o PDOF wskazano natomiast, iż ww. przepisu (lit. a) nie stosuje się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nabytych w drodze darowizny, jeżeli darczyńca dokonywał odpisów amortyzacyjnych od tych składników. W takim przypadku stosuje się odpowiednio przepisy nakazujące kontynuację amortyzacji w zakresie ustalenia wartości początkowej, metody amortyzacji oraz uwzględnienia dotychczasowej wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Źródło: https://www.gofin.pl/podatki/17,1,61,240146,amortyzacja-nieruchomosci-otrzymanej-w-darowiznie.html

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: