Decydując się na założenie działalności, warto zastanowić się nad miejscem, w którym  będzie znajdowała się siedziba firmy. Koszt wynajmu lub zakup lokalu przeznaczonego wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności często jest wydatkiem, na który nie mogą pozwolić sobie mali przedsiębiorcy. Sprawdźmy zatem, czy prowadzenie działalności we własnym mieszkaniu jest możliwe?

Koszty prowadzenia działalności w mieszkaniu to wydatek firmowy

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, kosztem uzyskania przychodu są wydatki związane z uzyskaniem przychodu, zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła, które nie zostały wymienione w art. 23 (katalog wydatków niestanowiących kosztów podatkowych). Dodatkowo, wydatek firmowy nie może mieć znamion kosztu prywatnego dla przedsiębiorcy.

Jeszcze w 2017 roku, fiskus stał na stanowisku, że zaliczenie kosztów prowadzenia działalności we własnym mieszkaniu do wydatków firmowych, jest możliwe pod warunkiem wydzielenia konkretnej powierzchni w lokalu mieszkalnym na potrzeby firmy. W wydawanych interpretacjach było wskazywane wprost, że koszt czynszu może stanowić wydatek firmowy pod warunkiem wydzielenia osobnego pokoju, w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza. Aby został spełniony warunek kosztu podatkowego, dotyczący braku charakteru osobistego dla przedsiębiorcy, w pokoju tym nie mogły znajdować się żadne prywatne przedmioty należące do podatnika.

Zmiana stanowiska fiskusa w kwestii wydzielenia osobnego pokoju w mieszkaniu

Konieczność wydzielania osobnego pokoju przeznaczonego w celu prowadzenia działalności była niekorzystna dla małych przedsiębiorców np. branży IT, w której do prowadzenia działalności zazwyczaj nie jest potrzebny osobny lokal czy pomieszczenie. Dodatkowo, przeznaczenie całego pokoju w niewielkich mieszkaniach było problematyczne dla podatników. W dniu 21 grudnia 2017 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.361.2017.1.ES), która zmieniła dotychczasowe praktyki stosowane przez urzędy. W interpretacji czytamy, że: wydatki na czynsz czy media ponoszone przez przedsiębiorców, którzy zarejestrowali firmę w mieszkaniu, nie są co do zasady wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Również ww. ustawa nie warunkuje możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na czynsz czy media od wyodrębnienia pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

Jeżeli zatem takie wydatki pozostają w związku z uzyskanym przychodem lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu, to w takim zakresie wydatki te będą kwalifikowały się do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

Była to rewolucyjna interpretacja która zmieniła dotychczasowe podejście fiskusa, w kwestii ujmowania kosztów prowadzenia działalności we własnym mieszkaniu w wydatkach firmowych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w rewolucyjnej interpretacji podkreślił również, że kosztem uzyskania przychodu są wszystkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki, które mają związek przyczynowo-skutkowy z uzyskaniem przychodu, zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła. Wydatek poniesiony na czynsz mieszkania, w którym prowadzona jest działalność, niewątpliwie spełnia wszystkie powyższe warunki. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca posiadający siedzibę działalności w mieszkaniu, może ująć koszt czynszu w pełnej wysokości w kosztach podatkowych. Nadal musi racjonalnie i rzetelnie wskazać, w jakiej części mieszkanie wykorzystywane jest w celach firmowych.

Analogiczne stanowisko w kwestii ujmowania wydatków związanych z prowadzeniem działalności we własnym mieszkaniu, zajął również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17 maja 2018 roku (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.144.2018.2.MD), w której czytamy, że: wydatki na remont nieruchomości lokalowej, zakup mebli i wyposażenia oraz zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu hipotecznego – w sytuacji racjonalnego i uzasadnionego ich wykazania oraz poprawnego udokumentowania – przez Wnioskodawcę, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w tej części w jakiej nieruchomość ta wykorzystywana będzie przez Wnioskodawcę w prowadzonej działalności gospodarczej.

Podsumowując, przedsiębiorcy prowadzący działalność we własnym mieszkaniu, mogą ujmować wydatki eksploatacyjne w kosztach podatkowych. Ważne jest, aby były one odpowiednio udokumentowane i spełniały definicję kosztu uzyskania przychodu. Zgodnie z aktualnym stanowiskiem fiskusa, podatnik nie ma obowiązku wydzielania osobnego pomieszczenia w mieszkaniu, w którym prowadzona będzie firma. Jest to niewątpliwie duże ułatwienie dla małych przedsiębiorców zakładających działalność.

http://di.com.pl/koszty-dzialalnosci-prowadzonej-w-mieszkaniu-jako-wydatki-firmowe-62703