Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Wielu przedsiębiorców musi do 31 marca 2021 r. złożyć w urzędzie skarbowym informacje ORD-U o umowach zawartych z nierezydentami w 2020 r. Nie wszystkie transakcje trzeba raportować.

Obowiązek przekazania informacji o umowach zawartych z nierezydentami spoczywa na osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Informacje sporządza się – dla każdego nierezydenta oddzielnie – na formularzu ORD-U. Należy je złożyć w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Termin przekazania ORD-U za 2020 r. przez podatników, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, upływa 31 marca 2021 r.

Wymóg realizacji tego obowiązku występuje w przypadku istnienia następujących powiązań. Po pierwsze, jeżeli jedna ze stron umowy, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy albo posiada udział w jej kapitale uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu. Po drugie, gdy inny podmiot, niebędący stroną transakcji, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające w każdym z nich do co najmniej 5% wszystkich praw głosu. Po trzecie, gdy nierezydent będący stroną umowy ma przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w Polsce. Podmiot raportujący musiał przy tym wiedzieć albo mógł wiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności, o wspomnianych udziałach albo o posiadaniu przez nierezydenta przedsiębiorstwa, oddziału czy przedstawicielstwa w Polsce.

Podmioty zobligowane do przekazania informacji w dwóch pierwszych wymienionych przypadkach wykazują umowy, które zostały zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a wynikająca z nich suma należności albo suma zobowiązań przekroczyła równowartość 300.000 euro. Transakcje z nierezydentem posiadającym w kraju przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo podlegają zgłoszeniu, gdy jednorazowa wartość należności albo zobowiązań przekroczyła równowartość 5.000 euro. W przypadku raportowania umów zawartych w roku podatkowym 2020, podane w euro wartości limitów przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez NBP na dzień 31 grudnia 2019 r. (tj. 1 euro = 4,2585  zł).

ORD-U można przesłać przez Internet – przy pomocy interaktywnego formularza udostępnionego na Portalu Podatkowym lub sprawdzonego programu komercyjnego. Potrzebny jest do tego kwalifikowany podpis elektroniczny.

Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 24.03.2021

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: