Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Od 2023 roku najem prywatny będzie opodatkowany wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wchodzą bowiem w życie przepisy z Polskiego Ładu.

Właściciele wynajmowanych mieszkań, nie prowadzący działalności gospodarczej w tym zakresie, od 1 stycznia 2023 roku zostaną opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencyjnych. 

Reguluje to art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o następującym brzmieniu: Osoby fizyczne osiągające przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Dotychczas wynajmujący mieli prawo wyboru podatku pomiędzy ryczałtem od dochodów ewidencyjnych albo na zasadach ogólnych. Jednak w związku z powyższą zmianą od nowego roku jedyną formą opodatkowania tej formy najmu będzie ryczałt od przychodów ewidencyjnych.

Najem prywatny – co to jest?

Najem, który jest świadczony poza działalnością gospodarczą, tj. podatnik nie rejestruje w tym zakresie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest najmem prywatnym. Co istotne, to podatnik sam decyduje, czy dany składnik wynajmowany jest w ramach najmu prywatnego czy też działalności gospodarczej

Jak rozliczyć podatek od najmu prywatnego w 2023?

Opodatkowanie ryczałtem liczone jest od osiągniętego przychodu bez możliwości odliczania kosztów jego uzyskania. Nie uwzględnia również kwoty wolnej od podatku.

Przychód z najmu prywatnego powstaje w momencie faktycznego postawienia do dyspozycji przez najemcę zapłaty. Przychodami są bowiem otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Oznacza to, że w przypadku braku zapłaty czynszu przychód po stronie wynajmującego nie powstanie.

Ważne! Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą niezwiązaną z wynajmem nieruchomości, np. zakład pogrzebowy, a jej opodatkowanie jest wyłączone z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, może oddzielnie rozliczyć najem prywatny opodatkowany ryczałtem.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – zasady

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania..

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Terminy płatności ryczałtu

Ryczałt wpłaca się miesięcznie albo kwartalnie. Ryczałt miesięczny wpłaca się za dany miesiąc do 20. następnego miesiąca, a za grudzień przed upływem terminu do złożenia zeznania (art. 21 ust. 1 ustawy o ryczałcie).

Ryczałt kwartalny wpłaca się za dany kwartał do 20. następnego miesiąca po upływie kwartału, a za czwarty kwartał przed upływem terminu do złożenia zeznania (art. 21 ust. 1a ustawy o ryczałcie).

Wpłaty dokonuje się na mikrorachunek podatnika.

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: