Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

W przypadku podatników korzystających z ryczałtu jako formy opodatkowania podatek obliczany jest od przychodu. W takiej sytuacji nie uwzględnia się żadnych kosztów podatkowych, co jednak nie oznacza, że ryczałtowiec nie może stosować ulg podatkowych. W poniższym artykule zastanowimy się więc, jakie występują ulgi podatkowe na ryczałcie!

Ulgi podatkowe na ryczałcie

Ryczałt ewidencjonowany jest zobowiązaniem podatkowym wymierzanym od przychodu podatkowego. Należy jednak wskazać, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1a i 1d, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę oraz wydatki określone w art. 26 ust. 1, art. 26h ust. 1 i art. 26hb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Jak zatem widać, katalog możliwych wydatków do odliczenia od przychodu został zawężony do art. 26, art. 26h oraz art. 26hb ustawy PIT. To powoduje, że podatnik opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym może od przychodu odliczyć (na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy PIT):

  • opłacone składki na ubezpieczenie społeczne;
  • wpłaty na IKZE;
  • kwoty składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 500 zł;
  • wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne;
  • wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania internetu w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł;
  • darowizny przekazane na określone cele.

Ponadto podatnik może odliczyć ulgę termomodernizacyjną (art. 26h ustawy PIT) oraz ulgę na zabytki (art. 26hb ustawy PIT).

Poza tym, zgodnie z art. 11 ust. 3a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, podatnik uzyskujący przychody z działalności gospodarczej opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może odliczyć od nich wydatki określone w art. 26hd ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały one odjęte od dochodu na podstawie ustawy o podatku dochodowym.

W tym przypadku chodzi o ulgę na terminale płatnicze.

Końcowo trzeba wskazać, że podatnik prowadzący działalność gospodarczą może w ramach rozliczenia rocznego stosować ulgę na złe długi.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku przychody z tego tytułu pomniejszone o dokonane na podstawie ust. 1, 1a, 2 i 3a odliczenia:

  1. mogą być zmniejszone o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub rachunku lub w umowie
  2. podlegają zwiększeniu o związaną z prowadzoną działalnością wartość zobowiązania z tytułu zakupu towaru do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub rachunku lub w umowie.

Odliczeniu podlegają tylko te wydatki, które nie zostały odjęte na gruncie podatku PIT. Taka zasada ma zapobiegać sytuacji dwukrotnego stosowania tej samej ulgi podatkowej.

Należy zwrócić uwagę, że katalog możliwych ulg w postaci odliczeń od przychodów ma charakter zamknięty i jest ograniczony stricte do tych, które zostały wymienione w przywołanych wyżej przepisach.

To zatem powoduje, że przedsiębiorca, który jako formę opodatkowania wybrał ryczałt ewidencjonowany, nie może skorzystać z innych odliczeń. Poza zakresem pozostają takie ulgi, jak np.: ulga na prototyp, ulga prowzrostowa czy też ulga na wspierających sport, kulturę i edukację.

Możliwość odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2021 roku przedsiębiorca opłacający ryczałt ewidencjonowany mógł od obliczonego podatku odliczyć kwoty zapłaconej składki zdrowotnej. 1 stycznia 2022 roku uprawnienie to zostało uchylone, jednakże już od 1 lipca 2022 roku wprowadzono nowe regulacje w tym zakresie.

Zgodnie bowiem z treścią nowo dodanego art. 11 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku przychody przedsiębiorcy mogą być pomniejszone o 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku podatkowym:

  • z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

– jeżeli nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie (art. 11 ust. 1b ustawy).

Obecne regulacje wskazują zatem, że połowa składek na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od przychodu, a nie od podatku. Niezmienna pozostała jedynie zasada, że odliczeniu podlega składka faktycznie zapłacona.

Zgodnie z przepisami przejściowymi (art. 25 ust. 5 ustawy nowelizującej) nowe regulacje mają zastosowanie do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych począwszy od ryczałtu należnego za czerwiec 2022 roku albo za drugi kwartał 2022 roku, z tym że przy jego obliczaniu podatnicy mogą uwzględnić składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

To zatem oznacza, że w rozliczeniu ryczałtu ewidencjonowanego za czerwiec 2022 rok lub za drugi kwartał podatnik może uwzględnić składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku.

       Źródło – poradnikprzedsiebiorcy.pl

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: