Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Zgodnie z uchwaloną ustawą 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw począwszy od 1 kwietnia 2020 r. deklaracje VAT-7 i VAT-7K ma zastąpić nowy plik JPK_VAT. 

Od kwietnia 2020 r. nowa struktura deklaracji VAT będzie dotyczyć początkowo dużych przedsiębiorców. Czyli zgodnie z art. 7.1. Ustawy z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców duży przedsiębiorca to ten, który nie mieści się w kategorii średniego przedsiębiorcy, a więc zatrudnia 250 lub więcej pracowników albo pomimo mniejszej liczby zatrudnionych przekroczył oba kryteria finansowe, czyli jego roczny obrót przekracza 50 milionów euro, a całkowity bilans roczny – 43 miliony euro.

Dla pozostałych przedsiębiorców: mikro, małych i średnich nowy plik JPK_VAT będzie obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Jednak te grupy przedsiębiorców będą mogły same zdecydować o  wcześniejszym niż wskazany termin, przejściu na wysyłkę nowej struktury JPK.

Deklaracje VAT i pliki JPK_VAT obecnie

Obecnie każdy podatnik VAT czynny ma obowiązek składania deklaracji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu lub kwartale w przypadku deklaracji kwartalnych. Ponadto podatnicy VAT czynni mają obowiązek, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi KAS informacji o prowadzonej ewidencji VAT w formie JPK_VAT.

Informacje te mają być przekazywane za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu ze wskazaniem miesiąca, którego ta informacja dotyczy. Nie ma tu znaczenia czy podatnik rozlicza VAT miesięcznie, czy kwartalnie. Termin wysyłki pliku jest dla wszystkich taki sam.

Nowy plik JPK_VAT – znaczne uproszczenia

Ustawa o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw w znaczny sposób uprości rozliczanie podatku VAT, poprzez zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT. Plik ten będzie wysyłany w terminie właściwym dla złożenia deklaracji VAT. Podatnicy w celu wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniem VAT nie będą musieli składać dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT. Będzie to tylko jeden plik wysyłany w terminie obowiązującym zgodnie z okresem rozliczeniowym, a więc miesięcznym lub kwartalnym. 

Należy podkreślić kwestię przedsiębiorców rozliczających się kwartalnie. Będą oni zobowiązani do przekazywania za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału do właściwego urzędu skarbowego ewidencji VAT do 25. dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy.

Natomiast za ostatni miesiąc danego kwartału ewidencję tę przekażą, łącznie z deklaracją – w terminie do złożenia tej deklaracji. W przypadku tej grupy przedsiębiorców ta kwestia nie uległa zmianie, gdyż nie jest to nowy obowiązek. Obecnie podatnicy rozliczając się za okresy kwartalne, również mają obowiązek składania w okresach miesięcznych pliku JPK_VAT zawierającego dane z prowadzonej ewidencji VAT. A zatem zmianie ulegnie jedynie forma przesyłu danych za każdy kwartał.

Warto dodać, że deklaracja VAT-27 (informacja podsumowująca w obrocie krajowym) ma być „wchłonięta” przez JPK_VAT, co oznacza, że dane znajdujące się w tej deklaracji zostaną uwzględnione w nowym JPK_VAT.

Nie będzie zatem obowiązku jej składania. Ponadto dodatkowym uproszczeniem ma być eliminacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnego rozliczenia VAT, tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, a także dodatkowych wniosków występujących w standardowych deklaracjach. Załączniki zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w strukturze nowego pliku JPK_VAT. 

Istotną kwestią jest również fakt, iż nowy plik nie będzie dotyczył skróconej deklaracji dla podatku VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), a także pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy (VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz VIN-R i VIU-R, a także VIN-D i VIU-D).

Z uwagi na wprowadzone uproszczenia zmienione zostały przepisy dotyczące deklaracji podatkowych i ewidencji VAT.

Nowy plik JPK_VAT będzie co do zasady odzwierciedlał dane przesyłane aktualnie w deklaracjach VAT oraz w obecnym pliku JPK_VAT. Plik ten będzie również zawierał dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy rozliczeń VAT oraz kontroli.

Z kolei deklaracje podatkowe w formie pliku JPK_VAT będą musiały być składane zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego i przesyłane w określony sposób, spełniając wymagania przepisów Ordynacji podatkowej.

Są przewidziane kary administracyjne…

W związku z tym, że informacje zawarte w nowym pliku JPK_VAT mają na celu wykrywać nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT, muszą być one rzetelnie sporządzone.

Zatem do zachowania należytej staranności przy wypełnianiu części ewidencyjnej mają podatników mobilizować kary administracyjne.

Znowelizowane przepisy zakładają, że jeżeli podatnik prześle ewidencję zawierającą błędy, które uniemożliwią przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości, za każdą stwierdzoną nieprawidłowość podatnik otrzyma karę pieniężną w wysokości 500 zł. Sposobem na uniknięcie sankcji będzie przesłanie, w wyznaczonym terminie, korekty ewidencji po uprzednim otrzymaniu z urzędu skarbowego wezwania zawierającego wykaz nieprawidłowości.

Po złożeniu korekty i wyeliminowaniu błędu, kara nie zostanie wymierzona. Sankcja nie będzie nakładana na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które za złożenie nierzetelnej ewidencji poniosą odpowiedzialność karno – skarbową.

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: