Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Od 1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać pakiet zmian podatkowych w ramach Polskiego ładu, zmieni on rzeczywistość w wielu firmach, na co powinni przygotować się przedsiębiorcy? Jakie zmiany w PIT obejmą prowadzących działalność gospodarczą? Może wraz z końcem roku warto rozważyć zmianę formy opodatkowania? – wyjaśniamy.

Zmiany w PIT dla przedsiębiorców:

30 000 zł kwoty wolnej od podatku 

Dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych znaczenie będzie miała wyższa kwota wolna od podatkuKwota wolna od podatku przysługuje wszystkim podatnikom rozliczającym się wg skali podatkowej. Stąd jeśli przedsiębiorca jest opodatkowany na zasadach ogólnych a jego dochód to kwota do 30 000 zł, to nie zapłaci podatku. 

Podwyższony I próg podatkowy

Korzystną zmianą dla przedsiębiorców osiągających dochody opodatkowane wg skali podatkowej będzie podwyższenie I progu podatkowego. Ci z przedsiębiorców, którzy osiągają dochody roczne do 120 000 z zapłacą 17%, dopiero po przekroczeniu tej kwoty podatek będzie wynosił 32%.

(W 2021 r. górna granica pierwszego progu podatkowego w skali podatkowej wynosi 85.528 zł).

Ulga dla klasy średniej – dla niektórych przedsiębiorców 

Przedsiębiorcy opodatkowani wg skali podatkowej będą mogli skorzystać z nowej preferencji podatkowej jaką jest ulga dla klasy średniej. Ulga będzie przysługiwać w przypadku przychodu  pomiędzy 68 412 a 133,692,01 zł. Ulga dla klasy średniej ma złagodzić skutki zmian w zasadach rozliczania składki zdrowotnej.

Przedsiębiorca a wspólne rozliczenie z małżonkiem

W ramach działań prorodzinnych rząd zdecydował o zmianie zasad wspólnego rozliczania małżonków. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami żeby się rozliczyć razem z małżonkiem za 2022 rok (do końca kwietnia 2023) to już nie trzeba być małżeństwem przez cały rok. Pamiętać jednak trzeba, że tylko opodatkowanie na zasadach ogólnych pozwoli przedsiębiorcy rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. 

Najem indywidualny opodatkowany tylko w ramach ryczałtu

W ramach polskiego ładu przedsiębiorcy stracą możliwość opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu na zasadach ogólnych (z wyjątkiem sytuacji gdy takie przychody są uzyskiwane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej). Najem indywidualny będzie opodatkowany wyłącznie w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (stawka 8,5% dla przychodów poniżej 100 000 PLN rocznie oraz 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 PLN). Zmiany w najmie wprowadzone w Polskim ładzie zaczną obowiązywać od stycznia 2023 r. 2022 r. będzie ostatnim w którym możliwe będzie opodatkowanie przychodu z najmu na zasadach ogólnych przez przedsiębiorców.

„Ulga na powrót”

W myśl nowych przepisów zostanie wprowadzona tzw. ulga na powrót, która ma mieć postać zwolnienia od podatku. Z preferencji tej będzie mógł  skorzystać każdy podatnik, który wcześniej przez co najmniej 3 lata nie posiadał w Polsce miejsca zamieszkania dla celów podatkowych i postanowi teraz przenieść do Polski swoją rezydencję podatkową. Jeżeli spełni wszystkie dodatkowe warunki, wolne od podatku będą uzyskiwane przez niego:

  1. przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
  2. przychody z umów zlecenia oraz
  3. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowanej według skali, podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Ważna tu będzie suma przychodów zwolnionych od podatku, ponieważ nie będzie ona mogła przekroczyć 85 528 zł rocznie. Jeżeli podatnik będzie korzystał z „ulgi dla młodych” oraz z „ulgi na powrót”, to suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach obu tych ulg również nie będzie mogła przekroczyć  kwoty 85 528 zł.  Prawo do stosowania zwolnienia będzie przysługiwać podatnikowi przez 4 kolejno po sobie następujące lata. Podatnik będzie mógł wybrać, czy chce zastosować ulgę w pierwszym roku po przeprowadzce do Polski (czyli co do zasady po uzyskaniu statusu rezydenta podatkowego), czy w  kolejnym roku.

Pit – 0 dla seniorów, którzy zdecydują się kontynuować działalność gospodarczą mimo nabycia praw emerytalnych 

Rządzący przygotowali dla aktywnych seniorów ulgę Pit-0. Zgodnie z nią zwolnione będą z podatku przychody podatników, którzy mimo nabycia uprawnień emerytalnych, zdecydują się nadal pracować, prowadzić działalność, w związku z czym ich emerytura będzie zawieszona i nie będą pobierać świadczenia. Preferencja podatkowa będzie przysługiwać tym podatnikom, którzy pracują na etacie, na zleceniu, prowadzą działalność gospodarczą. Nie będzie istotna forma opodatkowania. Zarówno przedsiębiorca, który rozlicza się na skali, ryczałcie czy zgodnie z zasadami podatku liniowego będzie mógł skorzystać z ulgi. Zwolnieniem zostaną objęte przychody do kwoty 85.528 zł. Dodatkowo potem zastosowanie będzie miała kwota wolna od podatku.

Przedsiębiorca z ulgą dla rodzin 4+

Kolejna preferencja podatkowa w ramach Polskiego ładu dotyczy zwolnienia z podatku dochodów rodziców, którzy wychowują co najmniej czworo dzieci. Chodzi tutaj o dzieci, które są objęte „ulgą na dziecko” (małoletnie, uczące się do 25.roku życia, dzieci na które pobierane jest świadczenie opiekuńcze). Z ulgi będą mogli skorzystać pracujący na etacie, umowie zlecenia oraz przedsiębiorcy bez względu na formę opodatkowania. Zwolnienie ma objąć przychody od kwoty 85.528 zł. Dodatkowo potem zastosowanie będzie miała jeszcze kwota wolna od podatku.

PIT a zmiany w składce zdrowotnej

W ramach Polskiego ładu przedsiębiorcy odczują najistotniej zmiany dotyczące składki zdrowotnej. Najważniejsze zmiany w zakresie składek zdrowotnych są dwie:

  1. u większej liczby podatników (w tym u przedsiębiorców opodatkowanych od dochodu) podstawą wymiaru składki ma być faktyczny dochód.
  2. zniknie od stycznia 2022 r.  możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

PIT od sprzedaży auta z leasingu 

Do końca roku 2021 przedsiębiorca może wykupić firmowe auto z leasingu, nie wprowadzić do firmy i sprzedać bez podatku po 6 miesiącach. Po nowym roku wykup auta z leasingu będzie wiązał się z koniecznością zapłaty podatku jeżeli auto zostanie sprzedane w ciągu 6 lat od wykupu. 

Źródło: www.pit.pl

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: