1 stycznia 2021 r. wprowadzony został  pierwszy pakiet SLIM VAT, który wniósł wiele uproszczeń w rozliczaniu podatku VAT. Jednak zmiany te  okazały się niewystarczające. Dlatego Ministerstwo Finansów opublikowało kolejny pakiet uproszczeń, czyli SLIM VAT 2. Pakiet ten ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r. Co znajduje się w pakiecie?

Prostsze fakturowanie

 •  Brak obowiązku oznaczania na fakturze VAT, że jest to faktura korygująca.
 •  Brak obowiązku oznaczenia na fakturze przyczyny korekty.
 •  Brak obowiązku oznaczenia na fakturze VAT, że jest to duplikat.
 •  Możliwość wystawienia faktury na 60 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego.
 •  Możliwość wystawienia jednej faktury korygującej dla kilku dostaw lub usług z danego okresu.
 •  Każdy bilet będzie mógł być fakturą (obecnie mogą tylko te, których trasa podróży jest większa niż 50 km).

Środki na rachunku VAT

 •  Możliwość przenoszenia środków zgromadzonych na kontach VAT pomiędzy różnymi bankami.
 •  Możliwość opłacenia składek KRUS ze środków na koncie VAT.
 •  Przedłużenie terminu na skorzystanie z ulgi na złe długi z dwóch do trzech lat od wystawienia faktury.

Przyjazne odliczenie VAT

 •  Możliwość odliczenia VAT z „zapomnianej” faktury nie tylko w miesiącu, którego ona dotyczy, ale również w kolejnych 3 miesiącach (dla rozliczających się miesięcznie) lub kolejnych dwóch kwartałach (dla rozliczających się kwartalnie)
 •  Termin na złożenie VAT-26 (do pełnego odliczenia VAT na zakup samochodu osobowego) do 25 dnia następnego miesiąca.

VAT w nieruchomościach

Pakiet SLIM VAT 2 przewiduje możliwość rezygnacji ze zwolnienia VAT dla osób, które zajmują się obrotem nieruchomości.

Źródło:

Prekonsultacje SLIM VAT 2 rozpoczęte – Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)