Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Zatrudniasz pracowników?  Możesz starać się o dofinansowanie ich wynagrodzenia. Mamy dla Ciebie dwie propozycje. Sprawdź czy twoja firma kwalifikuje się do jednej z nich.

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczącą pracodawców zatrudniających pracowników (umowy o pracę) czyli:

1. dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników (tylko umowy o pracę) w trakcie obniżonego wymiaru czasu pracy 

2. dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników (tylko umowy o pracę) w okresie przestoju ekonomicznego

Uwaga dofinansowanie jest z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Czekamy na wytyczne dofinasowania z Powiatowego Urzędu Pracy.

Pracodawca może skorzystać tylko z jednej wybranej formy dofinansowania do wynagrodzenia pracowników za danym miesiąc !!!

1. DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA Z FGŚP W OKRESIE OBNIŻONEGO WYMIARU CZASU PRACY

Przedsiębiorca będący pracodawcą:
⦁ nie zalega z uregulowaniem zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, FP lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kw. 2019 r.
⦁ wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości
⦁ minimalny okres prowadzenia działalności: w celu skorzystania z dofinansowania w ramach przestoju ekonomicznego przedsiębiorca musi prowadzić działalność przez co najmniej rok, aby móc spełnić kryterium dotyczące spadku obrotu gospodarczego, liczonego w sposób określony w art. 15g ust. 9 pkt

Spadek obrotów gospodarczych:
⦁ nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego
⦁ lub nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w drodze porozumienia:
⦁ wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
⦁ PRACODAWCA może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu

W celu obniżenia czasu pracy należy zawrzeć porozumienie z pracownikami i koniecznie przekazać kopię porozumienia do Państwowej Inspekcji Pracy w ciągu pięciu dni roboczych od jego zawarcia.

Uwaga w przypadku obniżenia czasu pracy w kwietniu 2020 porozumienie należy przekazać do PIP w ciągu 5 dni roboczych.

Wniosek o dofinansowanie składamy do dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy od dnia ogłoszenia naboru w ciągu 14 dni
⦁ Przedsiębiorca dołącza:
a. kopię porozumienia o obniżeniu wymiaru czasu pracy przekazaną do PIP
b. wykaz pracowników;
c. kopię pełnomocnictwa dla osób upoważnionych do reprezentacji.
⦁ Przedsiębiorca składa podpis elektroniczny pod wnioskiem oraz nieedytowalną umową o przyznanie świadczeń albo składa je papierowo – osobiście lub wysyłkowo.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy podpisuje umowę o przyznanie świadczeń, której załącznikiem jest zaakceptowany wniosek

Przy obniżonym wymiarze czasu pracy FGŚP może dofinansować pracodawcę do wysokości 50% wynagrodzenia ale maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy, czyli do kwoty 2 452,27 zł (brutto) (2079,43 zł na wynagrodzenie 372,84 zł składka na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy).

PRZYKŁAD 1.jeśli wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynosi 4375 zł brutto i zostało obniżone o 20 %, to dofinansowanie wynosi:
3500 zł brutto + 627,55 zł składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy = 4127,55 zł brutto, zatem dofinansowanie wyniesie 2063,78 zł,

PRZYKŁAD 2.jeśli wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynosi 2600 zł brutto i zostało obniżone o 20 %, to dofinansowanie wynosi:

2080 zł brutto + 372,94 zł składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy = 2452,94 zł brutto, zatem dofinansowanie wyniesie 1226,47 zł,

świadczenie przysługuje maksymalnie przez 3 miesiące.


2. DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA ZE ŚRODKÓW FGŚP W OKRESIE PRZESTOJU EKONOMICZNEGO

Przedsiębiorca będący pracodawcą:
⦁ nie zalega z uregulowaniem zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, FP lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kw. 2019 r.
⦁ wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości
⦁ minimalny okres prowadzenia działalności: w celu skorzystania z dofinansowania w ramach przestoju ekonomicznego przedsiębiorca musi prowadzić działalność przez co najmniej rok, aby móc spełnić kryterium dotyczące spadku obrotu gospodarczego, liczonego w sposób określony w art. 15g ust. 9 pkt

Spadek obrotów gospodarczych:
⦁ nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego
⦁ lub nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego ustala się w drodze porozumienia z pracownikami i koniecznie należy przekazać kopię porozumienia do Państwowej Inspekcji Pracy w ciągu pięciu dni roboczych od jego zawarcia.

Uwaga w przypadku porozumienia o przestoju ekonomicznym pracy w kwietniu 2020 porozumienie należy przekazać do PIP  w ciągu 5 dni roboczych

Wniosek o dofinansowanie składamy do dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy od dnia ogłoszenia naboru w ciągu 14 dni (czyli od dnia 01.04.2020)
⦁ Przedsiębiorca dołącza:
a. kopię porozumienia o przestoju ekonomicznym przekazaną do PIP
b. wykaz pracowników
c. kopię pełnomocnictwa dla osób upoważnionych do reprezentacji
⦁ Przedsiębiorca składa podpis elektroniczny pod wnioskiem oraz nieedytowalną umową o przyznanie świadczeń albo składa je papierowo – osobiście lub wysyłkowo.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy podpisuje umowę o przyznanie świadczeń, której załącznikiem jest zaakceptowany wniosek:
⦁ Dofinansowanie do wynagrodzenia w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy – 1 533,09 zł (brutto) (1300 zł na wynagrodzenie 233,09 zł składka na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy)

(dofinansowanie jest obniżane w stosunku do wymiaru etatu).

PRZYKŁAD 1 jeżeli wymiar pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i osiąga wynagrodzenie co najmniej 2600 zł brutto to to dofinansowanie wynosi 1533,09 zł brutto
PRZYKŁAD 2 jeżeli wymiar pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu  i osiąga wynagrodzenie co najmniej 1300 zł brutto to dofinansowanie wynosi 766,55 zł brutto

Świadczenie przysługuje maksymalnie przez 3 miesiące

Wybór z jednej z powyższych opcji dofinansowania nie wyklucza np. umorzenia składek ZUS czy ubiegania się o pożyczkę.

Jeśli skorzystacie Państwo z dofinansowania tylko w kwietniu, jest możliwość wystąpienia o ponowne dofinansowanie w maju i czerwcu.

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: