Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Nadpłata podatku dochodowego wykazana w zeznaniu podatkowym przesłanym przez internet zostanie zwrócona w ciągu 45 dni od dnia jego złożenia, natomiast jeśli deklaracja została sporządzona w formie papierowej – w ciągu 3 miesięcy. Terminy te stosuje się także w przypadku zwrotu kwoty wynikającej z obliczenia podatku hipotetycznego.

Forma zwrotu

Nadpłata podatku dochodowego wykazana w PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38 za 2022 r. może być przelana na konto, zwrócona przekazem pocztowym lub wypłacona w kasie. Wyjątkiem są osoby niemające miejsca zamieszkania w Polsce, w tym wypadku nadpłata zostanie przelana wyłącznie na rachunek bankowy (z art. 77b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej).

Preferowane są zwroty na rachunek (bankowy lub w SKOK). Podatnicy nie ponoszą dodatkowych kosztów, a pieniądze mogą mieć do swojej dyspozycji szybciej niż w przypadku zwrotu nadpłaty w gotówce. Wprowadzenie wymogu podania rachunku przez osoby nieposiadające miejsca zamieszkania w kraju to odpowiedź na problemy administracji skarbowej z zagranicznymi przekazami pocztowymi.

Osobie, która nie wskaże rachunku, nadpłata podatku jest zwracana w gotówce. Standardowo – bez wniosku podatnika – stosuje się przekaz pocztowy. Nadpłata podatku jest pomniejszana o koszty przekazu pocztowego. Jeżeli podatnik nie chce otrzymać pieniędzy w ten sposób, pozostaje ich wypłata w kasie urzędu skarbowego lub podmiotu zajmującego się jego obsługą kasową, ale dokonuje się tego na żądanie. Odpowiedni wniosek można zamieścić w zeznaniu podatkowym w części przeznaczonej na podanie informacji uzupełniających. Wyjątek stanowi nadpłata nieprzekraczająca 32 zł (dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym). Zwrot takiej kwoty nie może być dokonany przekazem pocztowym. Jeżeli podatnik nie wskaże konta, na jakie ma być ona zwrócona, wypłata nastąpi w kasie.

Zgłoszenie konta

Podatnik może podać konto krajowe lub zagraniczne, ale musi być jego posiadaczem lub współposiadaczem. Nadpłata podatku wynikająca ze wspólnego rozliczenia małżonków może trafić na rachunek jednego z nich lub wspólny.

Istnieją dwie możliwości zgłoszenia konta przeznaczonego do zwrotu nadpłaty podatku dochodowego. Pierwsza to wskazanie go w zeznaniu podatkowym. Drugim sposobem jest złożenie odrębnego formularza zgłoszeniowego. Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do CEIDG czynią to w ramach wniosku CEIDG-1. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej posługujące się NIP jako identyfikatorem podatkowym składają NIP-7, a osoby których identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL składają ZAP-3. Konta nie trzeba wpisywać w zeznaniu podatkowym za 2022 r. lub zgłaszać poprzez złożenie CEIDG-1/NIP-7/ZAP-3, jeżeli zostało ono podane w latach wcześniejszych i nadal jest aktualne.

Termin zwrotu

Termin otrzymania nadpłaty podatku dochodowego zależy od formy złożenia zeznania podatkowego (art. 77 § 1 pkt 5 i pkt 5a Ordynacji podatkowej).

Nadpłata podatku wykazana w rozliczeniu PIT przesłanym za pomocą środków komunikacji elektronicznej podlega zwrotowi w ciągu 45 dni od dnia jego złożenia – termin obowiązuje niezależnie czy podatnik złożył zeznanie podatkowe przez internet (przez bramkę e-Deklaracje) czy skorzystał z usługi Twój e-PIT. Jeżeli rozliczenie zostanie przekazane w formie papierowej, urząd skarbowy ma 3 miesiące na zwrot nadpłaty podatku.

Wspomniane terminy obowiązują także w przypadku kwoty podlegającej zwrotowi w wyniku obliczenia tzw. podatku hipotetycznego. Kwotę do zwrotu traktuje się na równi z nadpłatą podatku (26 ust. 6 ustawy zmianie ustawy o pdof oraz tzw. Polskiego Ładu 2.0). Podatek hipotetyczny będzie wyliczany przez urząd skarbowy automatycznie na podstawie danych wynikających ze złożonego przez podatnika rocznego rozliczenia podatku dochodowego (w tym podanych ulg i preferencji). Jeżeli hipotetyczny podatek należny okaże się niższy od podatku należnego wykazanego w zeznaniu podatkowym, to urząd skarbowy wyśle do podatnika informację o wystąpieniu różnicy i wysokości kwoty do zwrotu. Pismo zostanie wysłane za pośrednictwem operatora pocztowego albo przez e-Urząd Skarbowy w terminie 21 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego.

PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 za 2022 r. składa się od 15 lutego 2023 r. Zeznanie podatkowe przekazane przed tym dniem uznaje się za złożone 15 lutego 2023 r. W przypadku automatycznej akceptacji PIT-37 lub PIT-38 za 2022 r. złożonego w ramach usługi Twój e-PIT (w e-Urzędzie Skarbowym) jeżeli do 2 maja 2023 r. podatnik nie skorzysta z udostępnionego rozliczenia ani nie przekaże samodzielnie sporządzonego zeznania podatkowego, PIT-37 lub PIT-38 za 2022 r. przygotowany w ramach usługi Twój e-PIT zostanie automatycznie uznany za złożony w dniu 2 maja 2023 r. Termin zwrotu nadpłaty wynikającej z automatycznie zaakceptowanego rozliczenia, wynoszący 45 dni, będzie liczony począwszy od 3 maja 2023 r.

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: