W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2019 roku możliwość ujmowania wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu w kosztach uzyskania przychodu została znacznie ograniczona. Wysokość limitu zależna jest bowiem od rodzaju wykorzystywanego pojazdu w firmie. W 2023 roku limity te zostały utrzymane na dotychczasowych poziomach.

Samochód firmowy a limit wydatków eksploatacyjnych

W ustawie o PIT uregulowany został limit wydatków na paliwo i koszty eksploatacji samochodu osobowego wykorzystywanego zarówno prywatnie, jak i służbowo na poziomie 75%.
W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca używający firmowego pojazdu również prywatnie jest zobligowany do przeliczania wartości z faktur dokumentujących zakup paliwa lub wydatki eksploatacyjne w proporcji do ustalonego limitu. W skutek tego koszt podatkowy stanowi zaledwie 75% wartości całej faktury. Co więcej, w przypadku czynnych podatników VAT wykorzystujących samochód firmowy do celów mieszanych 50% nieodliczonego VAT w dalszym ciągu stanowi koszt podatkowy, a co za tym idzie, jest brane pod uwagę przy ustalaniu limitu.

W przypadku określania użytku pojazdu firmowego ustawodawca w ustawie o PIT wskazał, że jeżeli podatnik nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT, należy uznać, że pojazd wykorzystywany jest również prywatnie – przepisu tego nie stosuje się wobec nievatowców.

Przedsiębiorcy wykorzystujący samochód osobowy wyłącznie w celach służbowych w dalszym ciągu mogą odliczyć całość wydatków związanych z pojazdem w kosztach firmowych. Wiąże się to jednak z koniecznością dopełnienia dodatkowych formalności, pełne odliczenie kosztów eksploatacyjnych skutkuje bowiem obowiązkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji dla celów VAT i sporządzenia regulaminu użytkowania pojazdu.

Dla samochodów prywatnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej zostało wprowadzone pewne uproszczenie. Mianowicie od 2019 roku zniesiony został obowiązek prowadzenia kilometrówki dla celów PIT za wyjątkiem rozliczeń pracowników w ramach delegacji służbowych lub jazd lokalnych. Przedsiębiorca wykorzystujący prywatny samochód w prowadzonej działalności odlicza zaledwie 20% wydatków eksploatacyjnych na paliwo i koszty eksploatacji samochodu niezależnie od przejechanych kilometrów w ramach działalności gospodarczej.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-limit-wydatkow-na-paliwo-i-koszty-eksploatacji-samochodu-od-2019-roku