W wyniku nowelizacji m.in. ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 2126 ze
zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2019r., począwszy od 15 lutego 2019r.
do 30 kwietnia 2019r. podatnik, który posiada nieograniczony obowiązek
podatkowy może sprawdzić swój PIT w Portalu Podatkowym.

Rozliczenie roczne za podatnika przygotowała Krajowa Administracja Skarbowa
(KAS) ale tylko osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej, oraz osobom
uzyskującym przychody z kapitałów pieniężnych. Te dwa rodzaje zeznań KAS
sporządził w oparciu o m.in. informacje przekazane do urzędów skarbowych
przez płatników pdof czy danych z własnych rejestrów.

W stosunku do udostępnionego zeznania, podatnik może dokonać jego
weryfikacji i akceptacji bez dokonywania zmian, lub też odrzucić je i
rozliczyć się samodzielnie. Ustawowy termin na dokonanie tych czynności
upływa z dniem 30 kwietnia 2019r. Wówczas gdy przed upływem tego terminu nie
zostaną podjęte żadne z tych czynności, zeznanie podatkowe sporządzone przez
KAS zostanie automatycznie zaakceptowane co jest równoznaczne ze złożeniem
przez podatnika deklaracji PIT na dzień 30 kwietnia 2019r.

Bardzo istotną kwestię stanowi podatek do zapłaty wynikający z automatycznie
zaakceptowanego rozliczenia. W tym przypadku podatnik zostanie poinformowany
o konieczności dokonania wpłaty w ciągu 7 dni. Jeżeli wpłaty dokona w tym
terminie, wówczas będzie mógł uniknąć zapłaty odsetek podatkowych liczonych
od dnia następnego po upływie ustawowego terminu płatności podatku do dnia
wpłaty.

Równie ważną kwestią jest możliwość skorzystania z preferencyjnego
rozliczenia, ulg i odliczeń czy przekazania 1% na rzeczy wybranej przez
podatnika OPP. W tym przypadku konieczna jest modyfikacja udostępnionego
zeznania lub  sporządzenie i złożenie deklaracji samodzielnie

Źródło: gofin.pl