Od 2019 roku zmieniły się zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Skorzystają m.in. spadkobiercy, którzy będą chcieli sprzedać mieszkanie otrzymane w spadku. Nowości pojawiły się również w zakresie terminu na realizację tzw. własnych celów mieszkaniowych.

Główna zmiana w ustawie PIT polega na wydłużeniu terminu na realizację tzw. własnych celów mieszkaniowych, które pozwalają nie płacić podatku dochodowego. Generalnie dochody ze sprzedaży mieszkania po upływie pięciu lat od jego nabycia są zwolnione z PIT.

Można skorzystać ze specjalnego zwolnienia, jeśli uzyskany dochód przeznaczy się na realizację własnych celów mieszkaniowych. Przypomnijmy, że ulga mieszkaniowa to zwolnienie z podatku, na jakie mogą liczyć niektóre osoby składające PIT. Chodzi o podatników, którzy nabyli nieruchomość (np. kupując ją lub dziedzicząc), a następnie przed upływem 5 lat dokonali jej odpłatnego zbycia (najczęściej sprzedaży lub zamiany). Jeśli uzyskane w ten sposób przychody zostały przeznaczone na tzw. własne cele mieszkaniowe, to te przychody są wolne od podatku dochodowego.

Własne cele mieszkaniowe to m.in.:

– kupno mieszkania lub domu,

– kupno gruntu pod budowę domu,

– nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

– wydatki na spłatę kredytu hipotecznego wraz z odsetkami.

Według wcześniej obowiązujących przepisów były na to dwa lata. Nowelizacja ustawy o PIT wydłużyła ten termin do trzech lat. Istotną zmianą jest jednak to, że w tym okresie konieczne jest podpisanie ostatecznej umowy zakupu mieszkania, przenoszącej prawo własności do nieruchomości. Podpisanie umowy przedwstępnej, czy deweloperskiej, nie wystarczy.

Możliwością jest zaliczanie także do wydatków na własne cele mieszkaniowe kosztów przebudowy, wydatków na remont lokalu poniesionych jeszcze zanim podatnik stanie się jego właścicielem. Jednak pod warunkiem, że właścicielem takim zostanie przed upływem ustawowego terminu 3 lat.

Zmiany także dla spadkobierców

Nowelizacja wprowadziła korzystne rozwiązania dla spadkobierców. Do końca 2018 r. pięcioletni okres posiadania mieszkania liczył się od dnia nabycia spadku, przez co trudniej było skorzystać ze zwolnienia z PIT. Od stycznia br. termin ten jest już liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości przez spadkodawcę. Dzięki tej zmianie spadkobierca szybciej może sprzedać mieszkanie bez podatku.