W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od stycznia 2019 roku przedsiębiorca zatrudniający współmałżonka lub małoletnie dzieci ma możliwość ujęcia w kosztach uzyskania przychodu wartości ich wynagrodzenia, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także wartość pracy małżonków i małoletnich dzieci wspólników.

Dotyczyć to będzie wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia bądź o dzieło, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, menedżerskiej czy też innej o podobnym charakterze, z tytułu działalności wskazanej w art. 13 pkt 2ustawy o pdof, a także z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie o praktykach absolwenckich. Przestanie tym samym istnieć różnica w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia za pracę osoby małżonka i małoletnich dzieci i wynagrodzenia innych osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę.

Należy jednak pamiętać, że wartość pracy własnej podatnika nadal nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu.

Powyższe zmiany to dobra wiadomość przede wszystkim dla niewielkich firm rodzinnych.