Zasiłek macierzyński od 1 lipca 2022 r. jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 85.528,00 zł w skali roku. Trzeba pamiętać jednak, że zwolnienie nie dotyczy wszystkich, natomiast wprowadzone w lipcu przepisy obowiązują z mocą wsteczną, czyli zwolnieniem z podatku dochodowego są objęte wszystkie zasiłki macierzyńskie wypłacone od początku 2022 roku.

Dla kogo zwolnienie z podatku?

Ze zwolnienia z podatku od zasiłku macierzyńskiego może skorzystać osoba, która dostaje zasiłek macierzyński i ma prawo do tego żeby skorzystać z jednej z wymienionych                     w przepisach ulg podatkowych:

  • Ulgi dla młodych, która przysługuje osobom, które nie ukończyły 26 lat
  • Ulgi dla rodzin 4+, która przysługuje osobom, które wychowują, co najmniej 4 dzieci;  
  • Ulgi na powrót, która przysługuje osobom, które na stałe wracają do Polski z zagranicy;
  • Ulgi dla pracujących seniorów, która przysługuje osobie, która pracuje po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat – kobieta, 65 lat – mężczyzna, zasiłek macierzyński może przysługiwać pracującemu seniorowi, m.in., jeśli przyjmie dziecko lub dzieci na wychowanie); 

Aby ZUS zastosował zwolnienie podatkowe przy wypłacie zasiłku macierzyńskiego, trzeba złożyć do płatnika zasiłku odpowiednie dokumenty, w zależności od tego, do jakiej ulgi ma się prawo. Są dwa rodzaje wniosków:

  • Osoby korzystające z ulgi dla młodych składają wniosek o obliczenie zaliczek                                  z uwzględnieniem zwolnienia (ZPM) 
  • Osoby korzystające z pozostałych ulg składają oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania ulgi (ZPO)

Podobnie jak w przypadku pozostałych grup, zwolnienie z podatku dochodowego dla zasiłku macierzyńskiego dotyczy przychodów do kwoty 85.528,00 zł. Uwzględnić należy również kwotę wolną od podatku w wysokości 30.000,00 tys. zł. Oznacza to, że łącznie, roczne zwolnienie z podatku wynosi 115.528,00 zł, czyli osoba, która dostaje zasiłek macierzyński zapłaci podatek dochodowy dopiero, gdy przekroczy kwotę 115.528,00 tys. zł.

Należy pamiętać, że jeśli zmieni stan faktyczny, który ma wpływ na zastosowanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, trzeba powiadomić o tym płatnika zasiłku.                               W dowolnym momencie można też wycofać złożony wniosek o zastosowanie ulgi.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw )Dz. U. poz. 1265)
  • Ustawa z dnia 26 lica 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.                                   z 2021 r., poz. 1128, z późn. zm)
  • www.zus.pl