Od 17 stycznia 2023 roku wzrosły kwoty, które firmy zwracają pracownikom za używanie własnego samochodu, motocykla lub motoroweru.

W Dzienniku Ustaw opublikowano znowelizowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Pracodawcy mają prawo do rozliczania wydatków związanych z wykorzystaniem prywatnych pojazdów do celów firmowych przez ich pracowników. Służy do tego ewidencja przebiegu pojazdu w skrócie nazywana kilometrówką. Zwrot wydatków następuje w formie miesięcznego ryczałtu, po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych.

Wysokość zwrotu uzależniona jest od liczby przejechanych kilometrów, a także pojemności silnika. Stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu ustala rozporządzenie. Określone w rozporządzeniu kwoty były niezmienne od 2007 r. choć od tego czasu koszty używania pojazdów, zwłaszcza ceny paliwa, mocno poszły w górę.

Po nowelizacji rozporządzenia maksymalne koszty używania pojazdów do celów służbowych, pokrywane z kieszeni pracodawcy wynoszą:

1) dla samochodu osobowego:

– o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł (przed zmianą 0,5214 zł),

– pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł (przed zmianą 0,8358 zł);

2) dla motocykla – 0,69 zł (przed zmianą 0,2302 zł);

3) dla motoroweru – 0,42 zł (przed zmianą 0,1382 zł).

Zgodnie z rozporządzeniem, w przypadku gdy pracownik złożył oświadczenie o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych przed datą 17.01.2023 r. ale nie zostało ono jeszcze rozpatrzone, do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu przy zwrocie kosztów używania pojazdów do celów służbowych stosuje się już nowe stawki.