Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

            Mamy nową ustawę, która wchodzi w życie 01.08.2019 roku i  wprowadza zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wolne od tego podatku będą przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy (…) oraz przychody z umów zlecenia otrzymane przez osobę do ukończenia 26. roku życia. Wysokość takiego przychodu nie może przekraczać w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Celem tego jest zachęcenie do podejmowania zatrudnienia przez młode osoby.

             Po raz pierwszy limit w tej wysokości będzie miał zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. Z racji tego, że ustawa wchodzi w życie od 01.08.2019 roku, więc limit na ten rok będzie niższy

i wyniesie 35 636,67 zł, tj.  5 / 12 z 85 528 zł = 35 636,67 zl.

Limit roczny, wobec braku odrębnych uregulowań, obowiązywał będzie niezależnie od liczby zawartych umów. Przy czym, przy obliczaniu limitu (kwoty przychodów podlegających zwolnieniu) nie będą brane pod uwagę m.in. przychody z pracy oraz z umów zlecenia podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym  podatkiem dochodowym, czy przychody zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przychody, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85 528 zł (odpowiednio w 2019 r. ponad 35 636 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej – czyli 18%.

            Nowym rozwiązaniom towarzyszą zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tak aby utrzymać dotychczasowe zasady przyznawania świadczeń rodzinnych oraz oskładkowania przychodów z pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście. W  praktyce wygląda to tak, że nowe zwolnienie z podatku dochodowego  nie zmieni dotychczasowego zakresu praw i obowiązków osób ubiegających się o świadczenie rodzinne oraz nie będzie zwalniało z zapłaty składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od tych przychodów.

Przychody te, mimo zwolnienia, będą stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne . Ta ustawa dotyczyć ma likwidacji podatku PIT dla młodych do ukończenia 26 roku życia, a nie likwidacji z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.  Ministerstwo finansów podkreśla, że zmiana ta to „pierwszy krok w kierunku zmniejszenia klina podatkowego”, czyli różnicy między tym, co podatnik dostaje na rękę, a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma. Według resortu  finansów zmniejszenie obciążeń dla osób o relatywnie niewysokich pensjach pozwoli młodym ludziom łatwej rozpocząć pracę. Równocześnie ma to dać większą szansę  osobom pracującym w szarej strefie.

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: