Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Kryptowaluty stały się obecnie tak popularnym środkiem płatniczym, że coraz więcej zobowiązań jest regulowanych właśnie poprzez wirtualną walutę. Z tego też względu w naszym artykule zastanowimy się, w jaki sposób podatnik otrzymujący wynagrodzenie w kryptowalucie powinien je potraktować na gruncie prawa podatkowego. Przeczytaj i sprawdź, jak wygląda rozliczenie zapłaty w kryptowalucie!

Przychód powstały u przedsiębiorcy

Nasza analiza opierać się będzie na stanie faktycznym, w którym to przedsiębiorca otrzymuje za wykonaną usługę zapłatę w postaci kryptowaluty. Zastanówmy się zatem, w jaki sposób podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą rozpoznaje przychód podatkowy.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy PIT za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Wykonanie usługi, za którą płatność następuje w formie wirtualnej waluty, jest rozliczane na zasadach ogólnych przewidzianych dla przedsiębiorcy. Przychód podatkowy powstaje zatem zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy PIT.

Rozliczenie zapłaty w kryptowalucie

Kolejna kwestia wymagająca wyjaśnienia to sposób rozliczenia przez przedsiębiorcę sprzedaży otrzymanej wirtualnej waluty.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej.

W myśl natomiast art. 17 ust. 1g ustawy PIT przepis ust. 1 pkt 11 stosuje się również do przychodów uzyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zaliczanej do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W konsekwencji przychodem z działalności gospodarczej jest wyłącznie działalność polegająca na świadczeniu usług w zakresie:

– wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi;

– wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi;

– pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b;

– prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. e.

Natomiast działalność w zakresie sprzedaży wirtualnych walut nawet w sytuacji, gdy jest prowadzona w ramach działalności gospodarczej, nie zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej, lecz do przychodów z kapitałów pieniężnych, które są opodatkowane 19-procentowym podatkiem oraz podlegają rozliczeniu w PIT-38. W przypadku przychodów z kapitałów pieniężnych nie ma miesięcznych zaliczek na podatek.

W konsekwencji sprzedaż otrzymanych jako wynagrodzenie wirtualnych walut nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jest to przychód z kapitałów pieniężnych, który rozlicza się jako osobne źródło przychodów. Przedsiębiorca nie ujmuje tego rodzaju zdarzenia w księgach podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca, który sprzedaje wirtualne waluty otrzymane jako wynagrodzenie za wykonane usługi, rozpoznaje w takim przypadku przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 30b ustawy PIT, a nie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

To oznacza, że podmiot regulujący płatność w kryptowalucie jest zobowiązany do rozpoznania z tego tytułu przychodu podatkowego.

W świetle przedstawionych regulacji możemy stwierdzić, że okoliczność otrzymania zapłaty w kryptowalucie wywołuje wielorakie skutki podatkowe w postaci konieczności rozpoznania przychodu w działalności gospodarczej, konieczności zapłaty 19% podatku w przypadku sprzedaży tak otrzymanych wirtualnych walut oraz konieczności rozpoznania przychodu po stronie nabywcy regulującego płatność w wirtualnej walucie.

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: