Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Podatnicy posiadający środki trwałe wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej dokonują od ich wartości początkowej odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przyjętą metodą amortyzacji. Ustawa PIT o przewiduje kilka metod amortyzacji, w związku z czym może pojawić się pytanie, czy dopuszczalna jest zmiana metody amortyzacji środka trwałego.

W myśl art. 22h ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową, lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Ustawa o PIT przewiduje następujące metody amortyzacji:

  • amortyzacja liniowa zgodnie ze stawkami przewidzianymi w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy,
  • amortyzacja degresywna,
  • amortyzacja według stawek indywidualnych,
  • jednorazowa amortyzacja wybranych środków trwałych.

W kontekście postawionego na wstępie problemu dotyczącego możliwości zmiany wybranej metody amortyzacji należy wskazać na treść art. 22h ust. 2 ustawy o PIT, który podaje, że podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l i 22ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonej w art. 22i-22k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.

W związku z powyższym:

  1. wyboru metody amortyzacji środka trwałego dokonuje się przed rozpoczęciem amortyzacji;
  2. raz wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka, co oznacza zakaz zmiany metody amortyzacji w trakcie trwania tego procesu;
  3. przez metody amortyzacji, o których mowa w ustawie, rozumie się metody opisane w art. 22i-22k.

Z przedstawionej regulacji wynika zatem zakaz zmiany metody amortyzacji środka trwałego. Raz wybrana metoda musi być stosowana do czasu pełnego zamortyzowania składnika majątku.

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: