Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Od 10 grudnia zostały uruchomione e-Doręczenia. Kwestie te reguluje ustawa o doręczeniach elektronicznych, która wprowadza obowiązek korzystania z e-Doręczeń, tj. w szczególności posiadania adresu do doręczeń elektronicznych przez podmioty publiczne oraz określone podmioty niepubliczne, tj. przedsiębiorców i osoby wykonujące zawody zaufania publicznego. Za pośrednictwem e-Doręczeń podmioty publiczne mają doręczać korespondencję wymagającą uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru. Ustawa przewiduje od tej zasady wyjątki.

W świetle obecnego brzmienia ustawy o doręczeniach elektronicznych termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających powszechne doręczanie i odbieranie e-korespondencji zostanie określony komunikatem i że termin ten nie może być późniejszy niż dzień 1 stycznia 2024 r. Minister Cyfryzacji w komunikacie z dnia 29 maja 2023 r. (Dz. U. poz. 1077) określił termin ten na dzień 10 grudnia 2023 r. Czas pokaże czy termin ten nie będzie przełożony. Przy tym wiele urzędów jest już gotowych bądź szykuje się do uruchomienia e-Doręczeń. Od tej daty obowiązkiem doręczania korespondencji w ramach e-Doręczeń zostaną objęte podmioty publiczne wymienione w art. 155 ust. 1–6 ustawy, w tym np.:

  • organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy,
  • inne organy władzy publicznej, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy,
  • ZUS i zarządzane przez niego fundusze oraz KRUS i fundusze zarządzane przez prezesa KRUS,
  • NFZ,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, a od 1 października 2029 r. w zakresie publicznej usługi hybrydowej.

Lista ta oznacza, że e-Doręczenia mają niebawem ruszyć w większości urzędów (instytucji) publicznych.

Omawiana ustawa w art. 2 pkt 6 wymienia podmioty, które zalicza do podmiotów publicznych. W lit. c) wymienione są osoby prawne utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemające charakteru przemysłowego ani handlowego, np. ze 100% udziałem jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Według komentatorów tych regulacji spółka komunalna (np. spółka z o.o. ze 100% udziałem gminy) to podmiot publiczny, który musi wdrożyć e-Doręczenia z dniem 10 grudnia 2023 r. O potwierdzenie tej kwestii poprosiliśmy Ministerstwo Cyfryzacji.

e-Doręczenia dla przedsiębiorców z KRS

Podmioty niepubliczne, w tym m.in. wszystkie spółki handlowe z udziałem prywatnym, wpisywane do rejestru przedsiębiorców KRS od 10 grudnia 2023 r. będą musiały korzystać z e-Doręczeń. Natomiast podmioty niepubliczne wpisane do tego rejestru przed wskazaną datą będą miały 3 miesiące od tego dnia na realizację obowiązków związanych z e-Doręczeniami.

Podmioty, które będą uzyskiwać wpis do rejestru przedsiębiorców KRS od określonego dnia, otrzymają adres do e-Doręczeń automatycznie. Natomiast przedsiębiorcy wpisani do KRS przed dniem 10.12.2023 (w tym np. spółki z o.o. z udziałem prywatnym) będą miały obowiązek utworzyć adres do e-Doręczeń w terminie 3 miesięcy od dnia wskazanego w komunikacie (tj. najpóźniej 10 marca 2024 r.).

Od 10 grudnia 2023 r. obowiązkami w zakresie e-Doręczeń objęte będą też osoby wykonujące wymienione wcześniej zawody zaufania publicznego. W przypadkach m.in. niewykonywania zawodu, zawieszenia prawa do jego wykonywania osoby te nie mają obowiązku korzystania z e-Doręczeń (por. art. 9 ust. 2 ustawy).

Natomiast przedsiębiorcy z CEIDG będą obejmowani e-Doręczeniami w różnych terminach określonych w art. 152 ustawy, począwszy od 1 stycznia 2024 r.

W przypadku natomiast podmiotów niepublicznych wpisanych wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (wchodzącego w skład KRS), czy osób fizycznych (z wyłączeniem przedsiębiorców z CEIDG i przedstawicieli wskazywanych w artykule wolnych zawodów) posiadanie omawianego adresu do e-Doręczeń nie jest i nie będzie obowiązkowe (jest to tylko możliwość). Wynika tak z art. 9-10 ustawy.

Posiadanie takiego adresu wpisanego do bazy adresów elektronicznych (będącej rejestrem publicznym) stanowi jednocześnie żądanie doręczania korespondencji przez podmioty publiczne na ten adres. Od daty wskazanej w komunikacie obowiązkiem doręczania korespondencji z wykorzystaniem usług związanych z e-Doręczeniami będą objęte np. NFZ, ZUS, KRUS. Wejście w życie tych regulacji oznaczać będzie m.in., że spółka z o.o. powinna komunikować się np. z ZUS poprzez adres do e-Doręczeń.

Źródło: www.gofin.pl

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: