Dokonywanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej wymaga ewidencjonowania tego zdarzenia na kasie fiskalnej. Obowiązek ten wynika ustawy o VAT. Jeżeli usługa lub towar zostaje nabyte przez przedsiębiorstwo bądź organizację, to podatnik nie ma obowiązku ewidencjonowania takiej sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Paragon fiskalny dla nabywcy jest dowodem dokonania zakupu, natomiast dla sprzedawcy jest dowodem dokonania sprzedaży oraz potwierdzeniem tożsamości towaru. 

Zgodnie z ustawą VAT podatnicy, którzy prowadzą ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są zobowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży. Są dwie opcje wystawienia dowodu sprzedaży:

  1. w postaci papierowej,
  2. za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Zgodnie z ustawą o VAT podatnicy mają obowiązek dokonać wydruku dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących. Istnieje zatem możliwość wydawania paragonów zarówno w klasycznej formie papierowej, jak i w wersji elektronicznej (e-paragon). W kwestii e-paragonów nie ma potrzeby dokonywania wydruku. Należy jednak pamiętać, że o możliwości przesłania paragonu w wersji elektronicznej decydować będzie nabywca, który musi wyrazić zgodę na taką formę. Przepisy natomiast nie regulują konkretnych wytycznych co do formy wyrażenia takiej zgody.

Które kasy dają możliwość wystawienia e-paragonów?

Zgodnie z rozporządzeniem podatnicy, którzy kasy rejestrujące posiadają z odpowiednim oprogramowaniem (tzw. kasy wirtualne)  mogą wystawiać i wydawać nabywcy, za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony, paragon fiskalny w postaci elektronicznej. Jeśli zdarzy się, że rozpoczęta sprzedaż nie zostanie dokonana, podatnik może wystawić paragon fiskalny anulowany w postaci elektronicznej. 

 Ministerstwo Finansów wydało katalog w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, które mają możliwość używania kas rejestrujących z odpowiednim oprogramowaniem. Są to m.in.:

  • usługi związane z przeprowadzkami świadczonych na rzecz gospodarstw domowych;
  • usługi transportu;
  • usługi hotelarskie;
  • usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;
  • usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych;
  • usługi przygotowywania i podawania napojów;
  • usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/