Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

W roku 2017 r. nastąpiła zmiana możliwości regulacji transakcji między przedsiębiorcami, w której  ograniczeniu podlegał obrót gotówkowy pomiędzy firmami, który do końca 2016 roku. wynosił 15 tys. Euro, następnie  od roku 2017 nastąpiła zmiana i była to kwota 15.000 zł. W ramach Polskiego Ładu limit obniżył się do 8.000 zł, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2024 roku.

Od 1 stycznia 2022 roku zgodnie z  ustawą o prawie przedsiębiorców dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  • Jedną ze stron transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca,
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 tys. zł, (transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji).

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych przedsiębiorcy, którzy przekroczą wartość jednorazowej transakcji, a płatność będzie zostanie wykonana w formie gotówkowej, a nie z użyciem rachunku płatniczego spowoduje, że przedsiębiorcy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości powyżej limitu:

  • 15 tys. zł – do końca 2023 roku,
  • 8 tys. zł – od 2024 roku.

Jeśli przedsiębiorca zaliczy do kosztów uzyskania przychodów kwotę płatności dokonaną w formie gotówkowej i dotyczącej jednorazowej wartości transakcji, która przekroczyła limit, zobliguje to przedsiębiorcę do:

  • zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów,
  • zwiększenia przychodów – w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów

– o kwotę płatności wynikającą z faktury (rachunku), umowy lub innego dokumentu w miesiącu, w którym została płatność dokonana.

Zmian tych należy dokonać w miesiącu uiszczenia płatności ponad limit transakcji gotówkowej (z pominięciem rachunku bankowego).

Dla innych form regulowania lub wygasania zobowiązań, których przykładem może być  kompensata, wymiana barterowa, zapłata wekslem limit transakcji gotówkowej w wysokości 15 tys. zł nie znajdzie zastosowania Te formy zapłaty odbywają się poza rachunkiem płatniczym, oraz nie są objęte przytoczonymi przepisami, pomimo iż dochodzi do uregulowania zobowiązania.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: