Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej dla określonych jednostek za 2020 r. zostały przesunięte. Zmiana ta została wprowadzona na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 572). Regulacje te weszły w życie w dniu 30 marca 2021 r.

Dla podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, dokonano przesunięcia następujących wynikających z ustawy o rachunkowości terminów:

  • zakończenia inwentaryzacji, o której mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy – o 90 dni,
  • sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy (art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy) – o 90 dni,
  • zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień kończący rok obrotowy (art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy) – o 3 miesiące,
  • sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego (art. 52 ust. 1 ustawy) – o 3 miesiące,
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (art. 53 ust. 1 ustawy) – o 3 miesiące.

Należy podkreślić, że wydłużono również termin na złożenie sprawozdania finansowego przez podatników pdof do Szefa KAS, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy o pdof – do dnia 31 lipca 2021 r.

Wydłużenia te mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2020 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2021 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2021 r. Trzeba zaznaczyć, że w odniesieniu do sprawozdania finansowego sporządzanego na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r. termin przeprowadzenia inwentaryzacji i sporządzenia zestawienia obrotów i sald księgi głównej upłynął przed dniem 31 marca 2021 r. Zatem w odniesieniu do tego sprawozdania finansowego w istocie wydłużono ostateczne terminy na:

  • zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2020 r. – do 30 czerwca 2021 r.,
  • sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. – do 30 czerwca 2021 r., a w konsekwencji także na sporządzenie sprawozdania z działalności za 2020 r. (art. 49 w powiązaniu z art. 52 ust. 3 ustawy o rachunkowości) – do 30 czerwca 2021 r.,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. – do 30 września 2021 r., a w konsekwencji także ostateczne terminy powiązane z datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego, tj. m.in. na złożenie sprawozdania finansowego za 2020 r. do Szefa KAS przez podatników pdop niefigurujących w rejestrze przedsiębiorców KRS (w ciągu 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania – art. 27 ust. 2 ustawy o pdop), na złożenie w KRS sprawozdania finansowego za 2020 r. przez jednostki objęte tym rejestrem (w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania – art. 69 ustawy o rachunkowości), na złożenie sprawozdania finansowego za 2020 r. do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania – art. 70 ustawy o rachunkowości),
  • złożenie sprawozdania finansowego za 2020 r. przez podatników pdof do Szefa KAS, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy o pdof – do dnia 31 lipca 2021 r.

Omawiane rozporządzenie nowelizujące przesuwa także terminy dotyczące zatwierdzania sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych jak i innych określonych w rozporządzeniu jednostek, mających problem z dokonaniem tej czynności w okresie pandemii COVID-19 ze względu na dużą liczbę członków organów zatwierdzających, a także terminy związane ze sprawozdawczością jednostek sektora finansów publicznych.

Źródło: www.gofin.pl

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: