Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

       Kwarantanna to przymusowe czasowe odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Do jej odbycia zobowiązane są m.in. osoby poddane obowiązkowej kwarantannie na podstawie decyzji inspektora sanitarnego oraz począwszy od 1 kwietnia 2020 r., osoby wspólnie z nimi zamieszkujące lub gospodarujące, choć w tym przypadku decyzji organu inspekcji sanitarnego nie wydaje się.

Brak możliwości wykonywania pracy wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny jest traktowana tak samo jak niezdolność do pracy z powodu choroby (art. 6 ust. 2pkt 1 i 1a). Oznacza to, że za okres kwarantanny osoby ubezpieczone mogą korzystać ze stosownych świadczeń chorobowych, tj. odpowiednio z:

  • wynagrodzenia chorobowego, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy (w przypadku ubezpieczonych będących pracownikami) i/lub
  • zasiłku chorobowego,

na ogólnych zasadach obowiązujących pracowników/ubezpieczonych, a więc m.in.:

  • po ewentualnym okresie wyczekiwania na świadczenie,
  • ile pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia,
  • jeżeli nie został jeszcze wykorzystany pełny okres zasiłkowy.

Natomiast w przypadku, gdy np. w trakcie kwarantanny pracownik świadczy pracę zdalną i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie za pracę, za ten sam okres nie przysługuje mu świadczenie chorobowe.

Dla ubezpieczonych objętych obowiązkową kwarantanną podstawę do wypłaty świadczenia chorobowego stanowi odpowiednio:

  • decyzja organu inspektora sanitarnego, przekazana pracodawcy lub płatnikowi zasiłku (można to zrobić po zakończeniu kwarantanny) lub

  • pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny, które ubezpieczony powinien złożyć pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty zasiłku chorobowego, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny.

Ważne, pracodawca lub podmiot, który zobowiązany jest do wypłaty zasiłku chorobowego może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu. Przy czym wystąpienie to wymaga uzasadnienia.

Według obowiązującego stanu prawnego kwestie te szczegółowo reguluje § 5 z uwzględnieniem § 2 ust. 2 pkt 2 oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1758 ze zm.).

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: