„Ulga na powrót” to ulga w podatku przeznaczona dla osób, które powracają z zagranicy. Ma na celu zachęcić mieszkających za granicą Polaków do powrotu do Polski. Z tego rozwiązania będą mogli skorzystać jednak tylko wybrani podatnicy. Głównym kryterium będzie, aby podatnik przed powrotem do Polski nie posiadał w Polsce miejsca zamieszkania przez co najmniej trzy lata.

Gdy podatnik podejmie decyzję o powrocie do Polski i przeniesieniu tu swojej rezydencji podatkowej istnieje szansa na skorzystanie z ulgi. Prawo do stosowania zwolnienia będzie przysługiwać podatnikowi przez cztery kolejno następujące po sobie lata. To podatnik ma prawo zadecydować, od kiedy chce skorzystać z ulgi. Może wybrać, że będzie to ten sam rok, kiedy przeniósł rezydencję, lub wskazać każdy kolejny. Ulgę można jednak zastosować tylko raz, czyli gdy podatnik ponownie wyjedzie i po trzech latach wróci do Polski, a wcześniej korzystał z ulgi na powrót, wówczas drugi raz nie będzie to już możliwe.

Jak już wcześniej wspomniano, osoba przenosząca swoją rezydencję do Polski, a ponadto spełniająca dodatkowe kryteria, ma szansę na to, że jej przychody zostaną objęte ulgą na powrót. Podatku nie zapłaci osoba osiągająca:

  • przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy;
  • przychody z umów zleceń;
  • przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowanej według skali, podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Zwolnienie może dotyczyć kilku źródeł przychodów, czyli jeśli podatnik prowadzi działalność gospodarczą i jednocześnie uzyskuje przychody z umowy o pracę lub zlecenia, to wszystkie te przychody mogą zostać objęte ulgą. W przypadku omawianej ulgi nie będzie miało znaczenia, czy podatnik rozlicza się samotnie, czy też wspólnie z małżonkiem. Z odliczenia będzie można skorzystać w każdym przypadku.

Rok 2022 jest pierwszym rokiem, w którym podatnicy będą mogli skorzystać z tej ulgi. Według ekspertów ulga ta może odnieść sukces wśród osób najlepiej zarabiających, w szczególności tych, którzy będą mieli możliwość przeprowadzić się z powrotem do Polski nie zmieniając pracodawcy.

Źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl