Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Kiedy korygować? Jaki kurs przeliczeniowy przyjąć?

W praktyce przyjmuje się, że moment ujęcia faktur korygujących jest uzależniony od przyczyny dokonanej korekty. I tak, faktura korygująca może być wystawiona:

  • w celu naprawienia błędu, który spowodował zaniżenie lub zawyżenie wartości podstawy opodatkowania wykazanego w pierwotnej fakturze (np. błąd rachunkowy, zaniżenie wartości sprzedaży) lub
  • z powodu nowych okoliczności, np. podwyższenia ceny sprzedaży, zwrotu towarów, rabatu.

W pierwszym przypadku faktura korygująca poprawiająca błąd powinna być rozliczona w terminie rozliczenia faktury pierwotnej. W drugim natomiast przypadku, gdy faktura korygująca jest wystawiana zasadniczo z powodu okoliczności, które zaistniały po dokonaniu pierwotnej sprzedaży, rozlicza się ją na bieżąco. Ujmuje się ją w rejestrze sprzedaży w dacie, w której powstała przyczyna korekty, oraz w deklaracji VAT-7 za ten okres rozliczeniowy.

Powstaje problem, jak należy rozumieć pojęcie „przyczyna korekty”. Część ekspertów uważa, że powinien to być okres rozliczeniowy, w którym dokonano zwrotu czy udzielono rabatu, itp.

Organy podatkowe uznają zasadniczo, że powinna o tym decydować data otrzymania faktury czy noty korygującej. W piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 lipca 2018 r. (sygn. 0114-KDIP1-2.4012.379.2018.1.MC) czytamy:

W przypadku zwrotu towarów fakt korekty danego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest nową okolicznością, niemożliwą do przewidzenia w chwili wystawienia faktury pierwotnej przez dostawcę towarów. Obniżenie podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w sytuacji, gdy jest ono skutkiem czynności mających miejsce po wystawieniu pierwotnej faktury, powinno nastąpić w okresie rozliczeniowym, w którym nabywca otrzymał dokument korygujący.

Za ten sam okres należy skorygować VAT naliczony i dokonać korekty w informacji podsumowującej. Nie ma potrzeby korekty VAT naliczonego w rozliczeniu za okres, kiedy dokonano zwrotu.

Faktura korygująca WNT a kurs przeliczeniowy
Faktury dokumentujące WNT, w tym również faktura korygująca WNT, najczęściej wystawiane są w walucie obcej. Wymaga to ich przeliczenia na walutę polską. Zasady przeliczania waluty obcej na walutę polską określa art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że do przeliczenia na złote podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej należy zastosować kurs średni waluty obcej ogłoszony przez NBP:
-na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego lub
-na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury – jeżeli zgodnie z krajowymi przepisami o VAT podatnik mógł wystawić fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego i wystawił ją w terminie.
Przy rozliczaniu faktury korygującej WNT powinien być stosowany kurs pierwotny, tj. kurs zastosowany do przeliczenia WNT, którego korekta dotyczy.
Przykład:

WNT została dokonana 28 października, jednak z uwagi na zwrot towarów została wystawiona faktura korygująca WNT w dniu 15 listopada.W takiej sytuacji należy przyjąć do korekty kurs z 27 października.


Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: