Ulga na złe długi to prawo w przypadku wierzyciela i obowiązek w przypadku dłużnika do skorygowania podatku należnego (u wierzyciela) bądź naliczonego (u dłużnika) od nieuregulowanych faktur.

W efekcie dzięki takiemu rozwiązaniu wierzyciel może odzyskać od Skarbu Państwa VAT zapłacony od faktur sprzedażowych, za które nie otrzymał zapłaty, a dłużnik musi zwrócić do Skarbu Państwa wcześniej odliczony podatek od faktur zakupowych, których nie uregulował w terminie.

W myśl obowiązujących regulacji wierzyciel może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek VAT należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, gdy uprawdopodobni nieściągalność wierzytelności wynikającej z danej faktury lub umowy (art. 89a ustawy o VAT).

Dotychczas, ustawa przewidywała domniemanie nieściągalności wierzytelności po upływie 150 dni od daty terminu płatności, termin ten został jednak skrócony niemal o połowę, tj. do 90 dni.

Analogiczna zmiana ma objąć również dłużnika, który jest zobowiązany do skorygowania podatku VAT naliczonego, w rozliczeniu za okres w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze (art. 89b ustawy o VAT).