KASY FISKALNE ONLINE
JAKI JEST ICH CEL?
DLA KOGO I OD KIEDY BĘDĄ OBOWIĄZKOWE?

Nowelizacja ustawy o VAT pod kątem kas fiskalnych online to temat, który wywołuje wiele obaw i wątpliwości u przedsiębiorców. Należy jednak pamiętać, że wprowadzenie zmian w tym zakresie ma poprawić kondycję finansową państwa oraz wykrywać i ograniczać oszustwa podatkowe. Cele wdrożenia nowych przepisów dotyczących rejestrowania przez podatników sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zostały wyszczególnione poniżej i są to:

-uszczelnienie i walka z luką w VAT,
-zwiększenie akceptacji płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do       pieniądza elektronicznego oraz paragonów elektronicznych,

-wprowadzenie nowego standardu protokołu komunikacyjnego do centralnego repozytorium kas dla nowych urządzeń fiskalnych wchodzących do eksploatacji,

-możliwie szybkie wycofanie z eksploatacji urządzeń, które są przestarzałe i nie mogą być dostosowane do nowych wymagań, a ich kontrola jest utrudniona.

Jakie informacje i gdzie będą przekazywane?

Kasy fiskalne online zapewniać będą możliwość przesyłania informacji do Centralnego Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci teleinformatycznej umożliwiającej przesyłanie informacji między kasą a rejestrem. W CRK znajdą się głównie dane z paragonów czyli co, kiedy i za ile zostało sprzedane oraz dane o zdarzeniach zapisywanych w pamięciach kas rejestrujących, mających znaczenie dla pracy kas rejestrujących, które wystąpiły podczas używania tych kas, w tym informacje o fiskalizacji kasy, zmianach stawek podatku, zmianach adresu punktu sprzedaży i datach dokonania przeglądów technicznych.

Ulga na zakup kasy

Zgodnie z projektem podatnicy będą mieli prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu netto (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Terminy obowiązkowego wprowadzenia kas

W związku ze zmianą podejścia Ministerstwa Finansów do tematu kas online, zmieniono obowiązkowe terminy ich wdrażania, początkowo ustalone na 1 stycznia 2019 roku.Wprowadzanie kas fiskalnych online zostało rozłożone w czasie dla przedsiębiorców  z poszczególnych specjalności gospodarczych. Kalendarz obowiązkowego wdrożenia tych kas kreuje się nasępująco:

Styczeń 2020 r – jako pierwsze warsztaty samochodowe
Od stycznia 2020 roku kasę fiskalną online będą zobowiązani posiadać:

a) świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;

b) sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

Lipiec 2020 r -hotele, pensjonaty, gastronomia
Od lipca 2020 zobowiązane do rejestracji na kasach fiskalnych online będą działalności:

a) świadczące stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;

b) zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Styczeń 2021 r – fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, prawnicy, budowlańcy, fitnessy i siłownie
Do grupy firm z obowiązkową kasą online, trafią również świadczący usługi:

a) fryzjerskie;

b) kosmetyczne i kosmetologiczne;

c) budowlane;

d) w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów;

e) prawnicze;

f) związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Styczeń 2023 r. – wszyscy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych
Okres przejściowy kończy się z dniem 31 grudnia 2022 roku. Od stycznia 2023 roku wszyscy pozostali przedsiębiorcy nie wymienieni wśród wcześniejszych grup będą zobowiązane wymienić kasy. 

Kasy fiskalne online- planowane zmiany

Początkowo nowelizacje przepisów poza zmianą dotychczas stosowanych urządzeń rejestrujących na kasy fiskalne online przewidywały np. wprowadzenie obowiązku zamieszczania NIP na paragonie, gdy nabywcą jest przedsiębiorca. Na chwilę obecną jednak przepisy w zakresie obowiązkowego zamieszczania NIP na paragonie nie zostały uchwalone, zatem przedsiębiorcy nadal mogą wystawiać faktury do paragonów, nawet jeżeli na paragonie nie został zamieszczony numer NIP kontrahenta.