Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

16 listopada 2021 roku prezydent podpisał ustawę wdrażającą pakiet zmian w ramach Polskiego Ładu. Nowelizacji w jej ramach ulegają m.in. przepisy ustawy o PIT, a także ustawy Prawo przedsiębiorców obejmujące swoim zakresem nowy limit transakcji gotówkowych. W ostatnim czasie limit transakcji gotówkowych dla konsumentów został  przesunięty o rok – czyli jego wejście w życie planowane będzie nie na rok 2022, a na 2023. Odroczenie w czasie wprowadzonego limitu transakcji dla konsumentów oraz pozostawienie na aktualnym poziomie limitu pomiędzy przedsiębiorcami sprawi, że podatnicy nie będą narażeni na kolejne obowiązki rozliczeniowe w nadchodzącym 2022 roku.

Limit transakcji gotówkowych B2B – obowiązujący do 31 grudnia 2022 roku

Art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców jest głównym przepisem regulującym kwestię limitu transakcji gotówkowych. Zgodnie z jego treścią dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

– stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca

– oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Ograniczenie to ma na celu zwiększenie kontroli urzędów skarbowych nad przepływem środków na rachunkach bankowych przedsiębiorców.

Polski Ład: nowy limit transakcji gotówkowych B2B planowany od 2023 roku

Limit transakcji gotówkowych w relacjach B2B był już zmieniany przez ustawodawcę kilkukrotnie. W 2017 roku został zmodyfikowany z 15 000 eur na 15 000 zł.  W ramach Polskiego Ładu w art. 19 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców planowana jest zmiana kwoty limitu z 15 000 zł na 8000 zł od 2023 roku.

Powyższe w konsekwencji oznacza, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą będzie musiało następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

– stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca

– oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekraczy 8000 zł (transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji).

Nowy limit transakcji gotówkowych a koszty podatkowe od 2023 roku z uwzględnieniem Polskiego Ładu

Art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców jest ściśle powiązany z art. 22p ustawy o PIT – jak wskazuje ust. 1 oraz ust. 2 przywołanego artykułu, przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie będą mogli, prawdopodobnie od 2023 roku, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej kwota transakcji przekraczająca 8000 zł nie nastąpiła za pośrednictwem rachunku bankowego.

Od 2023 roku należy pamiętać, że:

-płatność gotówką do transakcji w kwocie do 8000 zł stanowić będzie koszt podatkowy,

-jeśli cała płatność do transakcji na kwotę powyżej 8000 zł zostanie dokonana gotówką, to wydatek ten w całości nie będzie stanowił kosztu.

Jeśli podatnik począwszy od 2023 roku będą chcieli zaliczy do kosztów uzyskania przychodów kwotę powyżej 8000 zł, a następnie dokonać płatności gotówką, wówczas będzie zobowiązany do:

-zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów,

– bądź zwiększenia przychodów (jedynie w przypadku, gdy nie ma możliwości zmniejszenia kosztów)– w miesiącu, w którym odpowiednio dokonano płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego, został zlecony przelew albo płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

Znaczenie ma faktyczna forma płatności, a nie metoda płatności, która została zadeklarowana na fakturze.

Wydatki powyżej 8000 zł uregulowane gotówką nie będą stanowiły kosztu podatkowego również w przypadku:

– dokonania płatności po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania,

– nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych,

– dokonania płatności po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wówczas zwiększenie przychodów lub  zmniejszenie kosztów następuje za dany rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku zmiany formy opodatkowania na zryczałtowaną – za poprzedni rok podatkowy poprzedzający zmianę formy opodatkowania.

Limit transakcji gotówkowych również dla konsumentów – Polski Ład

Przed 2022 rokiem w przepisach podatkowych nie istniał limit transakcji gotówkowych w relacji między przedsiębiorcami a konsumentami (osobami prywatnymi). Od 2023 roku kwestia ta ma ulec zmianie. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami Polskiego Ładu do ustawy o prawach konsumenta dodany został art. 7b, który jasno wskazuje, że konsument będzie miał obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty (transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji).

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-nowy-limit-transakcji-gotowkowych-b2b-oraz-b2c-w-polskim-ladzie

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-limit-transakcji-gotowkowych-przesuniety-w-czasie-poznaj-nowy-termin-wdrozenia

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: