Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej nie ma charakteru bezwzględnego, ponieważ z uwagi na różne okoliczności ustawodawca zdecydował, że w pewnych przypadkach możliwe będzie skorzystanie ze zwolnienia z tego obowiązku. Pewną grupą kategorii uzasadniających zwolnienie są płatności elektroniczne. W kontekście tego zastanowimy się, czy przyjmowanie płatności BLIK umożliwia skorzystanie ze zwolnienia.

Zwolnienie z kasy fiskalnej dla płatności elektronicznych

Podatnik dokonujący sprzedaży towarów lub świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej bądź na rzecz rolników ryczałtowych ma wynikający z ustawy VAT ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, z czym równocześnie wiąże się obowiązek wydawania paragonów. Podatnik zainteresowany uzyskaniem zwolnienia od tego obowiązku powinien sięgnąć do regulacji rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Aby można było skorzystać z prawa do zwolnienia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

  • zapłata za usługi następuje w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem);
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła;
  • przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia, do których nie stosuje się zwolnień (np. usługi fryzjerskie czy kosmetyczne).

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia na podstawie ww. przepisu z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Oprócz kwestii dokonania płatności na rachunek bankowy sprzedawcy warunkiem zastosowania zwolnienia jest również to, aby z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało, jakiej czynności zapłata dotyczy.

W przypadku płatności na rachunek bankowy takim dowodem będzie potwierdzenie przelewu (również występujące przy płatności BLIK). Taki dokument wyraźnie określa, kto jest podmiotem zlecającym przelew. Jednocześnie istotne jest to, aby w tytule przelewu wskazać dokładnie, za co dokonywana jest płatność.

Dodajmy również, że powyższe zwolnienie ma charakter nielimitowany w tym sensie, że przysługuje niezależnie od wielkości sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych.

Jednym ze zwolnień przedmiotowych jest przypadek, w którym przedsiębiorca otrzymuje wynagrodzenie za świadczoną usługę w postaci przelewu na swój rachunek bankowy. Taka okoliczność zwalnia go z obowiązku prowadzenia ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej.

Przyjmowanie płatności BLIK uzasadnia korzystanie ze zwolnienia

Jak wskazuje treść interpretacji Dyrektora KIS z 10 października 2022 roku (nr 0111-KDIB3-1.4012.472.2022.4.WN), warunki zwolnienia są spełnione w sytuacji, gdy, płatności klientów (osób fizycznych), wykonywane przelewem lub za pomocą aplikacji BLIK, otrzymywane są w całości za pośrednictwem banku na rachunek bankowy.

Organ podatkowy wskazał, że można stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w stosunku do świadczonych usług, za które zapłata przekazywana jest przelewem lub za pomocą aplikacji BLIK na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Zaznaczmy również, że zwolnienie przy płatności BLIK może dotyczyć także sprzedaży internetowej towarów.

W załączniku do rozporządzenia stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania wskazano w poz. 36: Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Podobnie zatem jak w przypadku usług z poz. 36 także i tutaj muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

  • dostawa towarów dotyczy czynności, która następuje w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi);
  • dostawca towaru musi otrzymać w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek dostawcy towaru w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem);
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana.

Organ wskazał, że w przypadku płatności BLIK za towary, gdzie wpłacane należności trafiają na konto pośrednika płatności, a następnie na rachunek firmowy spółki (obsługa transakcji następuje w pełni za pośrednictwem banku oraz operatora płatności elektronicznej), spółka ma prawo do zwolnienia.

Organy podatkowe wskazują, że przyjmowanie płatności BLIK uzasadnia zwolnienie od obowiązku posiadania kasy fiskalnej zarówno w przypadku sprzedaży towarów, jak i usług.

Z powyższych wyjaśnień wynika, że fiskus prezentuje korzystne stanowisko i akceptuje korzystanie ze zwolnienia od konieczności posiadania kasy fiskalnej w przypadku przyjmowania płatności od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pośrednictwem aplikacji BLIK.

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: