Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Czego dotyczy?

Kto może z niej skorzystać?

Jakie limity nas ograniczają?

Możliwość dokonywania przyspieszonej amortyzacji od wartości początkowej środków trwałych stanowi formę ulgi inwestycyjnej w podatku dochodowym i jednocześnie formę pomocy de minimis udzielanej w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego. 

Amortyzacja jednorazowa przysługuje podatnikom podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym.

W ramach tej ulgi przedsiębiorcy mogą dokonać odpisów amortyzacyjnych do wysokości limitu jednorazowej amortyzacji, wynoszącego 50 tys. euro. 

Przepisy określają wyraźnie, które środki trwałe można odliczyć w ramach jednorazowej amortyzacji z pomocy de minimis. Odliczenia można dokonać, używając składników majątku zaliczanych do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), czyli:

  • kotłów i maszyn energetycznych;
  • specjalistycznych maszyn i urządzeń;
  • narzędzi, przyrządów i wyposażenia;
  • środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych.

Amortyzacja jednorazowa – ważne informacje:

  • łączna pomoc de minimis w ciągu 3 kolejnych lat nie może przekroczyć co do zasady 200 000 euro, dla firm transportowych będzie to 100 000 euro.
  • brak zaświadczenia o pomocy de minimis nie pozbawia podatnika prawa do dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, może jednak uniemożliwić uzyskanie innej pomocy, w postaci np. dofinansowania na zakup środków trwałych, szkoleń pracowników etc.),
  • do limitu (50 tys. euro) nie wlicza się składników majątku, których wartość nie przekracza 10.000 zł,
  • w ramach wspomnianego limitu można dokonywać odpisów od wielu środków trwałych- w sytuacji, gdy wartość początkowa danego składnika majątku przekracza kwotę limitu na dany rok podatkowy, to pozostałą (niezamortyzowaną) część należy zamortyzować w kolejnym roku na zasadach ogólnych,
  • amortyzacja jednorazowa może być zastosowana nie wcześniej niż w momencie wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: