Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Właścicielu jednoosbowej działalności gospodarczej od 1 stycznia 2021 r. wzrośnie wysokość Twoich składek na ubezpieczenie społeczne.

Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z rozporządzeniem MF z 15 września 2020 r., ma wynieść w przyszłym roku 2800 zł (w roku 2020 wynosiło 2600 zł brutto).

Natomiast, jak wynika z projektu ustawy budżetowej na przyszły rok, przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2021 r. ma wynieść 5259 zł (w 2020 r. wynosiło 5227 zł).

Z racji prowadzenia działalności gospodarczej masz obowiązek odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), a także składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Tylko składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna, a przystąpienie do niej jest możliwe wyłącznie na złożony wniosek.

Jeśli z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy podlegasz dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, będziesz objęty również ubezpieczeniem wypadkowym. Jednak nie będziesz mógł z tego tytułu przystąpić do opłacenia dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Składkę na Fundusz Pracy odprowadzasz, jeśli podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. W konsekwencji jeśli ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest na Twój wniosek nie należy odprowadzać składki na Fundusz Pracy.

PREFERENCYJNY ZUS

Dotyczy osób prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

– nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2021 r. dla tych osób stanowić będzie zadeklarowana kwota, nie niższa niż 840 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2021 r.).

Zatem składka na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń – grudzień 2021 r. wyżej wymienionych płatników nie będzie mogła być niższa:

-na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 163,97 zł (tj. 19,52%),

-na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 67,20 zł (tj. 8%),

-na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 20,58 zł (tj. 2,45%).

-na ubezpieczenie wypadkowe od kwoty:  13,86 zł (tj. 1,67%).

W sumie razem składki społeczne w roku 2021, bez składki na ubezpieczenie zdrowotne będą wynosić 265,78 zł miesięcznie, zatem o 18,98 zł  więcej niż w 2020 roku.

DUŻY ZUS

Dotyczy osób prowadzące pozarolniczą działalność, tj.:

– osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, których nie obejmuje preferencyjny ZUS,

– twórcy i artyści,

– osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

– wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

– osoby prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty,

– osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2021 r. dla tych osób ma stanowić kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3155,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy).

Zatem składka na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń – grudzień 2021 r. wyżej wymienionych płatników nie będzie mogła być niższa:

– na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 615,93 zł (tj. 19,52%),

– na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 252,43 zł (tj. 8%),

– na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 77,31 zł (tj. 2,45%).

– na ubezpieczenie wypadkowe od kwoty:  52,70 zł (tj. 1,67%).

– na ubezpieczenie funduszu pracy od kwoty: 77,31 zł (tj. 2,45%).

W sumie razem składki społeczne w roku 2021, bez składki na ubezpieczenie zdrowotne będą wynosić 1075,68 zł miesięcznie, zatem o 6,54 zł więcej niż w 2020 roku.

Nie jest jeszcze znana składka zdrowotna w 2021 r. Jej wysokość wyznacza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2020 r., które będzie ogłoszone dopiero w drugiej połowie stycznia przyszłego roku.

Biorąc jednak pod uwagę zmiany wysokości składki zdrowotnej w poprzednich latach możemy założyć, iż w 2021 r. składka zdrowotna wzrośnie do ok. 380 zł.

Źródło: zus.pl, gofin.pl, podatki.biz.pl

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: