09.11.2020 wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów, które wprowadza dodatkowy zasiłek opiekuńczy na 21 dni, od 9 listopada do 29 listopada.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do lat 8. W przypadku dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności do lat 16, z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do lat 18, a z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do lat 24.

Aby skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego spełniony musi być jeden z poniższych warunków:
– zamknięcie żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu koronawirusa
– żłobek, przedszkole, klub dziecięcy lub inna placówka pobytu dziennego nie może zapewnić opieki lub czasowo ogranicza funkcjonowanie placówki z powodu koronawirusa
– wymienione placówki wprowadziły ograniczenia w godzinach otwarcia

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku  i przysługuje:

-pracownikom na umowie o pracę,
-zleceniobiorcom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy odprowadzają dobrowolną składkę chorobową.

Zasiłek nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka jest w stanie zapewnić opiekę dziecku, np. kiedy jest bezrobotny lub korzysta z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem (w załączniku). Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.


Instrukcja, jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS:

Instrukcja

Oświadczenie