Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Przedsiębiorco, czy Twoja działalność i realizacja zleceń jest uzależniona od warunków atmosferycznych oraz zdarzają się sytuacje w których mimo gotowości pracownika, praca nie może zostać przez niego wykonana, a Ty jako pracodawca jesteś zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za czas pozostawania pracownika bez pracy? Przykładem takiej sytuacji jest przestój, który ma miejsce wtedy, gdy z przyczyn niezależnych od siebie pracownik nie może świadczyć pracy, chociaż pozostaje do Twojej dyspozycji. Przepisy Kodeksu Pracy nie zawierają definicji przestoju, jednak na podstawie dotychczasowego orzecznictwa sądowego przyjmuje się, że jest to nieprzewidziana przerwa w normalnym toku pracy. Może ona zostać wywołana przyczynami zewnętrznymi, np. warunkami atmosferycznymi (powódź, mróz), przerwą w dostawie prądu albo przyczynami wewnętrznymi, np. niedostarczeniem przez pracodawcę narzędzi niezbędnych do pracy czy uszkodzeniem przez pracownika narzędzia pracy.

Pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie za czas przestoju, jeśli zostaną spełnione łącznie 2 przesłanki:

– pracownik był gotowy do wykonywania pracy – do pojęcia stanu gotowości do pracy odniósł się Sąd Najwyższy w wyroku z 2 września 2003 r., w którym stwierdził, że pozostawanie w dyspozycji pracodawcy jako element gotowości do pracy w rozumieniu art. 81 § 1 k.p. to stan, w którym pracownik może na wezwanie pracodawcy niezwłocznie podjąć pracę,

– niemożność wykonywania pracy była spowodowana przyczynami leżącymi po stronie pracodawcy, a przestój nie był zawiniony przez pracownika (np. warunki atmosferyczne).

Wynagrodzenie za czas przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi przysługuje pracownikowi zatrudnionemu przy pracach uzależnionych od tych warunków, jeżeli przepisy prawa pracy tak stanowią (art. 81 § 4 k.p.). Ustawodawca w przepisach Kodeksu pracy nie zagwarantował pracownikom zatrudnionym przy tego rodzaju pracach wynagrodzenia, o którym mowa w art. 81 § 1 k.p. Natomiast na podstawie wewnątrzzakładowych przepisów (układy zbiorowe, regulaminy wynagradzania) ta grupa pracowników może otrzymać wynagrodzenie w wysokości określonej w art. 81 § 1 k.p., a nawet korzystniejsze.

W związku z powyższym, przerwa w pracy spowodowana złymi warunkami atmosferycznymi jest co do zasady niepłatna. Pracownik będzie mógł otrzymać wynagrodzenie za przestój w pracy spowodowany złą pogodą, tylko jeżeli wynika to z przepisów wewnątrzzakładowych.

Zasada ta nie obowiązuje we wszystkich przypadkach, gdy możesz polecić pracownikowi, na czas trwania przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi, wykonywanie innej pracy. W takich okolicznościach zachowuje on prawo do wynagrodzenia przewidzianego za wykonaną pracę. Jeśli tak stanowią wewnętrzne przepisy płacowe obowiązujące w zakładzie pracy, wynagrodzenie to nie może być niższe od wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania lub 60% sumy jego płacy ani od minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 81 § 4 K.p.). Regulacja ta potwierdza, że przestój spowodowany warunkami atmosferycznymi to jedna z wyjątkowych sytuacji, w której nie masz obowiązku wypłacać wyrównania do minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Źródło: www.gofin.pl, www.infor.pl, www.poradnikprzedsiebiorcy.pl

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: